İMAN VE EMNİYET

Somuncu Baba

"İnsanın ötekiyle ilişkisi ve birlikte yaşayabilme kabiliyetleri bu adalet ilkesinin beslendiği merhamet duygusuyla biçimlenir. Komşuluk hukuku¸ insanî değerlerimiz arasında ön… Devamını oku

DİL VE İKTİDAR

Somuncu Baba

Madem geçen gün ömürdendi o halde varolan gerçekte var değildi¸ bir vehim ve hayaldi. Nazım Hikmet'in çaresiz bir biçimde itiraz… Devamını oku

ORUÇLA ARINMA

Somuncu Baba

İbadetlerin temel işlevi bizi¸ Rabbimize yakınlaştırması ve arınmadır. Sözgelimi zekât¸ tezkiye¸ yani arınma işlevini mülke yöneltir. Kırkta biri ihtiyaç sahibine… Devamını oku

BUNA DÜNYA DERLER

“Dünya¸ her zamankinden daha çok insanoğlunu kendisine tutsak etmiştir. Dünyanın imkânlarının aşırı biçimde eşitsiz paylaşımı yüzünden birçok kıtada insanlar açlıkla¸… Devamını oku

ÇOKLUKTA BİRLİK

Somuncu Baba

Uzlaşma’nın uz’unu¸ sözlük anlamlarından biri ile¸ ‘iyi¸ güzel’le anmamız halinde¸ bunu¸ bir arada¸ barış içinde yaşama gayreti olarak algılayabiliriz. Uzlaşma’nın… Devamını oku

BEN NE DOĞULUYUM:NE BATILI. GÜNEŞİM BEN

Tanpınar'ın ifadesiyle¸ �ihtiyar Şark'ın en büyük şairi' olan Mevlâna Celaleddin Rûmi'nin Mesnevi-i Şerif'inin¸ Süleyman Nahifi tarafından manzum olarak yapılmış çevirisi… Devamını oku

SENDEN DOLU İKİ CİHAN

Somuncu Baba

Senden dolu iki cihan Oldum zuhurundan nihan Ger bulayım seni ayan Ya Rab n’ola halim benim İki cihan¸ dünya ve… Devamını oku

BİZİM GÜLŞENDEKİ GÜLLER

Somuncu Baba

Hakikî bilgeler¸ manevî gezileri bitip cemü’l-cem makamına erişince söz söylemeye başlarlar. Hakikî bilgeler¸ manevî gezileri bitip cemü’l-cem makamına erişince söz… Devamını oku

“DİRİYİZ DAİM¸ ÖLMEYİZ…”

Somuncu Baba

Anadolu’yu mayalayan büyük bilgelerin ilahî aşk şarabıyla sermest olanı ve melametiyye ahlakının önde geleni Somuncu Baba’ya¸ Şeyh Hamid-i Veli’ye ait… Devamını oku

ONULMAZ DERTLERİN DERMANI

Somuncu Baba

Gönül kelimesi Türkçemize hastır¸ hiçbir dünya dilinde tam karşılığı ve benzeri yoktur. Yürek¸ kalp ve benzeri kavramlara rastlarız diğer dillerde… Devamını oku