Sayfa:6

HÜZÜNLÜ ÖYKÜSÜYLE SON HALİFE

Somuncu Baba

29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilân edilince hilâfet ve halifenin durumu yeniden gündeme geldi. Gazetelerde halifenin istifa edeceğine dair haberler çıktı…. Devamını oku

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN-İ EYYUBÎ

Somuncu Baba

Çeşitli çarpışmalar ve şiddetli kuşatmalardan sonra nihayet doksan sene evvel Kudüs'e ve Beytü'l-Makdis'e giren haçlılar¸ 27 Receb Cuma günü hem… Devamını oku

NİĞBOLU ZAFERİNDEN NİŞANELER

Somuncu Baba

Somuncu Baba ( Şeyh Hamid-i Veli) Hazretlerinin dua¸ himmet ve bereketiyle zafer kazanılmış¸ Yıldırım Bayezid ise bu zaferin nişanesi olarak… Devamını oku

BİR İSLÂM KAHRAMANI SEYYİD BATTAL GAZİ

Somuncu Baba

Battal Gazi bilhassa 717-740 yılları arasında¸ Emeviler'in Bizans'a karşı yürüttükleri mücadelelerde rol almış ve hem Müslüman hem de Hristiyan kaynaklara… Devamını oku

TARİHE YÖN VEREN NASİHATLER

Somuncu Baba

Kaynakların verdiği bilgiye göre Osman Gazi¸ çok sade bir hayat yaşadı. Elbisesi¸ İslam'ın ilk muhariplerininki gibi sade idi. O¸ ne… Devamını oku

FETHİN MANEVÎ BOYUTUNA FARKLI BİR BAKIŞ

Somuncu Baba

Hazreti Peygamber (s.a.v.) Efendimiz bundan 1400 küsur sene evvel¸ İstanbul'un ehemmiyetine ve bu mübarek beldeyi fethedecek kumandan ve askerlerin şerifine… Devamını oku

BİR GÖNÜL SULTANI HACI BAYRAM-I VELÎ ( 1352 – 1429)

Somuncu Baba

"Hacı Bayram-ı Velî bir müddet murakabe halinden sonra "Sultanım¸ hünkârım! Bana öyle gelir ki bu şehr-i Kostantiniyye'yi senin şehzaden Mehmet… Devamını oku

ÇANAKKALE SAVAŞINDAN İLGİNÇ BİR MENKIBE

Somuncu Baba

"Çanakkale Savaşı'ndan 50 yıl sonra olayın görgü tanığı otuz üç Yeni Zelandalı asker¸ hareket eden ve askerleri alıp götüren dev… Devamını oku

KURTULUŞ SAVAŞINDA MARAŞ SAVUNMASI

Somuncu Baba

Birinci Dünya Harbinin sonlarına doğru üttefiklerin yenilmesi üzerine¸ Osmanlı İmparatorluğu 30 Ekim l9l8'de Mondros Mütarekesini imzaladı. Bu anlaşmaya göre¸ Anadolu'nun… Devamını oku

DİVÂN-I HULÛSÎ-İ DÂRENDEVÎ'DE HZ. YÛSUF (A.S)

Somuncu Baba

Kuyuda Hz. Yûsuf'u bulup çıkaran kervancılar onu Mısır'a götürüp pazara çıkardılar. Yûsuf (a.s)'I Mısır Azizi'i satın almıştı. Hanımı Züleyha idi… Devamını oku