Sayfa:5

SULTAN III. MUSTAFA HAN VE LALELİ BABA

Somuncu Baba

Sultan Üçüncü Mustafa¸ bu öğütleri dinledikten sonra acı acı güldü. Sonra da “Biz de bunları yapmak niyetindeyiz¸ lakin yolu nedir?”… Devamını oku

BİRİNCİ ABDULHAMİD HAN VE KADEM-İ ŞERİF

Somuncu Baba

"Kadem-i Şerif¸ Şeyh Muhammed Ziyad Efendi'nin bekçiliğini yaptığı¸ atalarından miras bir taştır. Halil Hamid Paşa'nın sadrazamlığı zamanında¸ Birinci Abdülhamid'in arzusu… Devamını oku

SULTAN III. SELİM HAN

Somuncu Baba

“Sultan III. Selim¸ İstanbul’da yoğun biçimde bu işlerle uğraşırken¸ Anadolu ve Rumeli’de karışıklıklar sürüyordu. Rumeli’deki olaylar daha büyük boyutluydu ve… Devamını oku

SULTAN DÖRDÜNCÜ MUSTAFA HAN

Somuncu Baba

Dördüncü Mustafa Han hüccetin üstüne yazdığı Hattı Hümâyun'da “Bundan sonra cüz'i ve küllî umur-ı saltanatı seniyeme müdâhale etmeyip¸ ecdad-ı izamın… Devamını oku

SULTAN I. ABDÜLMECİD HAN

Somuncu Baba

"Bu dönemde Medine'nin en önemli su kaynakları ve Medine kalesi tamir edildi. Şehrin tek hastanesi geliştirilerek daha iyi hizmet verilmesine… Devamını oku

MEVLÂNÂ HALİD-İ BAĞDADİ (K.S.) VE SULTAN II. MAHMUD

Somuncu Baba

Sultan II. Mahmud döneminde yaşayan Halet Efendi isminde bir kişi vardı. Asıl adı Mehmed Said olan bu kişi Kırımlı Kadı… Devamını oku

SULTAN ABDÜLAZİZ

Somuncu Baba

Nitekim darbe gerçekleşmiş ve Sultan Abdülaziz tahtından indirilmişti. Daha sarayda iken Sultan Murad'ın cülus toplarının seslerini işitmiş ve kaderine razı… Devamını oku

SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN

Somuncu Baba

93 Harbi olarak bilinen Osmanlı-Rus Savaşı patlak verdi. Abdülhamid'in karşı olmasına rağmen[3] savaşa girildi. Savaşta Rus orduları Balkan ve Kafkas… Devamını oku

SULTAN V. MEHMET REŞAT

Somuncu Baba

Arnavut isyanı sırasında¸ İstanbul'daki siyasî muhalefetle ve ordu içinde “Halâskârân Zabitler” adı verilen grup arasındaki ilişkiler önemlidir. Balkanlar ve özellikle… Devamını oku

SON OSMANLI PADİŞAHI SULTAN VAHDEDDİN

Somuncu Baba

“Mustafa Kemal’in Anadolu’ya Milli Hareketi başlatmak için Padişah Vahdettin tarafından gönderildiğini teyit ve itiraf edici mahiyette bizzat kendisince saraya çekilen… Devamını oku