Sayfa:4

OSMANLI ORDUSUNDA SIRADIŞI KAHRAMAN ASKERLER: DELİLER

Somuncu Baba

“Öyle ki kumanda ettikleri yönde alevlere bürünmüş bir fıçıya¸ silah ateşine doğru atılır¸ düz bir duvarı aşar. Atıyla dört nala… Devamını oku

OSMANLI'DA DÂHİ BİR KOMUTAN: HACI İLBEY

Somuncu Baba

"Hâlbuki Padişah Murat Hüdavendigar uğranılan bu baskından habersiz¸ Anadolu'da orduyu toplamış¸ Rumeli yolunu emin bir hale getirmek için Venediklilerin elinde… Devamını oku

UNUTULAN KAHRAMAN DENİZCİ GAZİ UMUR BEY

Somuncu Baba

Umur Bey'in bu dâhice hareketi İstanbul'un fethinde Fatih Sultan Mehmet'e ilham kaynağı oldu. Türk Tarihi'ni derinlemesine inceleyen Fatih Sultan Mehmet… Devamını oku

OSMANLIDA AKINCILARIN HAZİN ÖYKÜSÜ

Somuncu Baba

"Akıncıların teşkilât yapıları çok dinamikti. Kurumsal yapıları akıncı kanunuyla tesis edilmişti. Daimi ordu birliklerine mensup değillerdi¸ belli bir maaş ve… Devamını oku

BALTACI MEHMET PAŞA VE KATERİNA GERÇEĞİ

Somuncu Baba

Kırım Hanı hariç¸ komutanların çoğu şu görüşte anlaştılar: "Eğer istediklerimizi bize teslim eder ve tekliflerimize razı olursa¸ sulh yapmak kazançtır…. Devamını oku

NURUNDANDIR TÜM NURLAR

Somuncu Baba

Kur'ân ve sünnet¸ bizlere varlığın yaratılış seyri ve evreleri hakkında bilgiler vermiştir. Biz bu yazımızda Nur-ı Muhammedî hakkındaki rivayetler üzerinde… Devamını oku

NAPOLYON'UN KÂBUSU CEZZAR AHMED PAŞA

Somuncu Baba

Halk kısa zamanda Fransızların müstemlekeci niyetlerini sezinleyerek ayaklanır ve çete faaliyetlerine girişir. Hadise üzerine muhteris generalin maskesi düşer ve çirkin… Devamını oku

SULTAN IV. MURAD HAN VE AHMED-İ VELÎ HAZRETLERİ / MANEVİYATIN BAĞDAT'IN FETHİNDEKİ ETKİSİ

Somuncu Baba

Sefer hazırlıklarını gören padişah da Si­vaslı Abdülmecid Efendi'nin elin­den Hazret-i Ömer'in kılıcını kuşandıktan sonra harekete geçti. 8 Ma­yıs 1638 günü… Devamını oku

SULTAN III. OSMAN VE İSTANBUL'DA TABİİ AFETLER

Somuncu Baba

"Sultan III. Osman¸ fakirlere¸ düşkünlere çok acıyıp¸ onlara karşı daima cömert ve şefkatli davranırdı. Tebdil-i kıyafetle İstanbul'da dolaşıp¸ halkın dertleriyle… Devamını oku

SULTAN III. MUSTAFA HAN VE LALELİ BABA

Somuncu Baba

Sultan Üçüncü Mustafa¸ bu öğütleri dinledikten sonra acı acı güldü. Sonra da “Biz de bunları yapmak niyetindeyiz¸ lakin yolu nedir?”… Devamını oku