Sayfa:3

TARİHE YÖN VEREN HÜKÜMDAR: SULTAN BAYBARS

Somuncu Baba

Devrin halifesi¸ kendisine biat edilmesinden sonra Baybars'a kılıç kuşatarak saltanat menşuru vermiştir ve bütün İslâm beldelerinin ve fethedilecek yerlerin idaresini… Devamını oku

KIBRIS VE KARS İÇİN ÖNEMLİ BİR SİMA; LALA MUSTAFA PAŞA

Somuncu Baba

Lala Mustafa Paşa¸ Kanuni Sultan Süleyman (1520-1566)¸ II. Selim (1566-1574) ve III. Murad (1574-1594) dönemlerinde Osmanlı Devleti'nin üst kademelerinde önemli… Devamını oku

ALP-GAZİLİK VE GEYİKLİ BABA

Somuncu Baba

Alp; yiğit¸ kahraman¸ cesur ve bahadır anlamlarında kullanılan bir unvandır. Bu kelimeye Orhun Kitabeleri'nde¸ Uygur alfabesinde¸ Kutadgu Bilig'de ve Divan-ı… Devamını oku

TARİHÎ BELGELERLE SOMUNCU BABA HAZRETLERİ DARENDE'DE MEDFUNDUR

Somuncu Baba

"Somuncu Baba Hazretleri Kayseri'de dünyaya gelmiştir. Doğduğu köy Akçakaya köyüdür. M. 1331 (H. 730)'de dünyayı teşrif etmişler¸ M. 1412 (H…. Devamını oku

ERTUĞRUL GAZİ VE OSMANLI'NIN KURULUŞU

Somuncu Baba

"Ey oğul! Her işten önce din işlerine dikkat et. Zira farizaya dikkat¸ din ve devletin güçlenmesine sebeptir. Din işlerini; dikkatli… Devamını oku

NUREDDİN MAHMUT ZENGİ VE PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.V.)'E HİZMETİ

Somuncu Baba

“Peygamberimiz (s.a.v.)'i ziyaret etti. Medine halkı hükümdarın yanına toplanmıştı. Vezir¸ “Hükümdar¸ Peygamberimiz (s.a.v.)'i ziyaret maksadı ile gelmiş¸ yanında da sizlere… Devamını oku

BÜYÜK DEVLET ADAMI NİZAMÜ'L-MÜLK

Somuncu Baba

“Nizamü'l-Mülk¸ İslâm dinine büyük hizmetlerde bulunmuştur. O zamanki Selçuklu İmparatorluğu'nun siyasî¸ dinî ve fikrî hasmı olan¸ bozguncu Mısır Fatımîleri'ne ve… Devamını oku

ANADOLU'NUN MANEVİ FETHİ VE GÖNÜLLERİN İNŞASI

Somuncu Baba

"Kanunî ve hatta bir cihette Yavuz ve II. Bâyezid devrine kadar uzanan ve Şer‘iye Mahkemeleri'nde şer‘î delil olarak kabul edilen… Devamını oku

ENDÜLÜS'ÜN FETHİ VE TÂRIK BİN ZİYÂD

Somuncu Baba

"Târık bin Ziyâd¸ askerlerine; "Ey mücahit kardeşlerim! Arkamızda deniz¸ önümüzde düşman var. Düşmana saldırmaktan başka hiçbir şeyimiz kalmadı. Bize ancak… Devamını oku

OSMANLI'DA KADILIK / YARGI YÖNETİMİ

Somuncu Baba

"Osmanlı'da kadıların tahsiline ve yetiştirilmesine çok büyük ehemmiyet verilmiştir. Tahsilsiz sadrazam dahi olunabilirdi. Fakat en küçük kazaya kadı olunamazdı. Kadıların¸… Devamını oku