Sayfa:2

KUTLU YOLCULUK

Somuncu Baba

"Kâbe'yi ilk gördüğümüz anda içimizdeki en güzel duaları yapmaya gayret ettik. Vakıf başkanımızla birlikte tavaf başlamıştı¸ bu kadar güzelliklerin bir… Devamını oku

"EDİB, ÂBİD, ZÂHİD" BİR OSMANLI HANIMEFENDİSİ: ÂDİLE SULTAN

Somuncu Baba

Yüzün mir'at-ı kibriyâdır yâ Rasûlallah/ Vücûdun mazhar-ı nûr-ı Hudâ'dır yâ Rasûlallah Şefâatde delâletdir niyâzım ehl-i beytinden/ Delâletde saâdetdir niyâzım ehl-i… Devamını oku

ANADOLU'NUN FETHİNİ HAZIRLAYAN KOMUTAN: DAVUT ÇAĞRI BEY

Somuncu Baba

“Davud Çağrı Bey'in kararları neticesi Selçuklu Devleti kurulmuş¸ kardeşi Tuğrul Bey ile ortak kararlar almışlardır. İki kardeş Horasan'a geldikten sonra… Devamını oku

SOMUNCU BABA HAZRETLERİ'NİN TESİRLERİ DERYADAN DAMLALAR

Somuncu Baba

"Hızır Dede Hazretleri¸ Somuncu Baba Hazretleri'nin talebesi¸ Hacı Bayram-ı Velî'nin halifesi¸ Üftade Hazretleri'nin mürşididir." Yalancı dünyaya aldanma ya hu Bu… Devamını oku

FETH-İ MÜBÎN'DE İKİ VELÎ: AKŞEYH VE TENNURÎ HAZRETLERİ

Somuncu Baba

"Şeyh Hazretleri¸ Padişaha¸ ‘Bu halvetin lezzetini aldığın takdirde saltanat umurundan kesin olarak el çekmek lazım gelir¸ memleketin işleri bozulur. O… Devamını oku

MEDİNE MÜDAFAASI: GERÇEK BİR KAHRAMAN; ÖMER FAHREDDİN PAŞA

Somuncu Baba

"Fahreddin Paşa¸ elinde kalan az sayıda kuvvetle hem bu çöl yolunu¸ hem de Medine'yi müdafaaya devam etti." Anne tarafından Akıncı… Devamını oku

MANEVİYATIN TARİHİ YÖNLENDİRMESİ: SULTAN II. MURAT HAN

Somuncu Baba

"Somuncu Baba Hazretleri'nden itibaren bütün mürşitlerin devlet ricali ile ve hükümdarlarla iyi ilişkiler içerisinde oldukları hatta onları irşad ettikleri görülmektedir…. Devamını oku

YILDIRIM BAYEZİD HAN ZAFER VE ULU MABET

Somuncu Baba

"Bursa Ulu Camii'nin açılışında imam ve hatiplik yapan Somuncu Baba Hazretleri Fatiha Suresi'nin yedi türlü tefsirini yapıyordu. Bursa'da böylesine hutbe… Devamını oku

TÜRK DENİZCİLİĞİNE FARKLI BİR BAKIŞ KAPTAN-I DERYA ÇAKA BEY

Somuncu Baba

"Çaka Bey¸ Ege'nin iktisadî ve askerî kaynaklarından Bizans'ı mahrum etmek amacıyla yapılacak mücadelenin denizde donanmayla olacağını¸ Bizans'ın karada yenemediği ve… Devamını oku

TİMUR HAN VE SADAT-I KİRAMA HÜRMETİ

Somuncu Baba

"İlme¸ âlimlere ve Allah dostlarına çok kıymet veren¸ onların ölüsüne ve dirisine hürmet gösteren¸ o büyüklerin talebelerine hizmetle şereflenen Timur… Devamını oku