Sayfa:10

SOMUNCU BABA HAZRETLERİNİN MENKIBEVÎ HAYATINDAN KESİTLER

Somuncu Baba

Tasavvuf¸ Hakk (c.c.)'ın rızasını kazanmak ve ebedî saadete ulaşmak için nefsi terbiye etme¸ ahlâkı güzelleştirme¸ içi ve dışı tenvir etme¸… Devamını oku

DÎVÂN-I HULÛSİ-İ DARENDEVÎ'DE HZ. ÂDEM (A.S.)

Somuncu Baba

Meleklere: ‘Âdem'e secde edin' demiştik. Hemen secde ettiler. Yalnız İblis diretti¸ böbürlendi ve nankörlerden oldu." Hakk ehlinin bir demi âlem… Devamını oku

DÎVÂN-I HULÛSÎ-İ DÂRENDEVÎ'DE HAZRET-İ EYYÛB (A.S.)

Somuncu Baba

“Allahu Teâlâ tarafından “sabırlı¸ güzel bir kul olarak tanıtılma” yanında¸ sabırlı kişiler hakkında en önemli örnek hâline geldi. Rivayete göre… Devamını oku

DİVAN-I HULÛSİ-İ DARENDEVÎ'DE HZ. SÜLEYMAN (A.S.)

Somuncu Baba

"Hz. Süleyman Allah'ın verdiği tüm zenginliğe; mala¸ mülke¸ eşya ve mücevherata sahipti. Öyle ki pek çok unsur onun emrine verilmişti¸… Devamını oku

ÇİFTE SARAYLAR

Somuncu Baba

"Çırağan Sarayı'nın yanması üzerine Meclis-i Mebusan ve Meclis-i Âyan 1913–1920 yıllarında çalışmalarını bu sarayda sürdürmüştür. Cumhuriyetin ilanından sonra saray 1926'da… Devamını oku

TARİHTEN İZLER VE EDİRNE SARAYI

Somuncu Baba

"Edirne Sarayı II. Murat döneminden 19. yüzyılın sonuna kadar Osmanlı mimarisinin ve sanatının tüm aşamalarını barındıran bir kültürel mirastır." Edirne… Devamını oku

I. DÜNYA SAVAŞI'NDA MEDİNE'DEN GETİRİLEN EMÂNETLER

Somuncu Baba

“Padişah dairenin sırma işlemeli perdeleri bir ziyaret sırasında Kisve-i Saadeti eskimiş halde görüp üzülmüş ve ‘Daireyi ziyaretim sırasında hem müteessif… Devamını oku

HAZRET-İ MUHAMMED (S.A.V.)'DEN GÜNÜMÜZE MUKADDES EMANETLER: HIRKA-İ SAADET

Somuncu Baba

Padişahlar gittikleri yerlere Hırka-i Saadet'i de beraber götürürlerdi ki bunun için Edirne Sarayı'nda özel bir mekân bulunuyordu. Şimdiki Beylerbeyi Sarayı'nın… Devamını oku

HAZRET-İ MUHAMMED (S.A.V)'DEN GÜNÜMÜZE MUKADDES EMANETLER: MÜBAREK KILIÇLAR

Somuncu Baba

Fatih¸ Eyüb Sultan (r.a)'ın kabrinin bulunmasından sonra yeni fetih­lere öncülük etmesi için Akşemseddin'in eliyle burada kılıç kuşanmış¸ dua edilmişti. Öyle… Devamını oku

CAN VEREN PERVANELER'DE HULÛSİ EFENDİ'NİN ‘PEYDA' REDİFLİ GAZELİ

Somuncu Baba

Klasik dîvân edebiyatımızın en güzel örneklerini veren¸ son yüzyılın en büyük belki de tek Dîvân şairi Hulûsi Efendi'nin beyitleri bizlere… Devamını oku