ABDURRAHMAN ERZİNCANÎ HAZRETLERİ (K.S.)

ABDURRAHMAN ERZİNCANÎ HAZRETLERİ (K.S.)

Şeyh Abdurrahman Erzincanî’nin soyu, Orta Asya’dan gelerek Erzincan’a yerleşmiştir. Evlâd-ı Rasûl’den ve Yıldırım Bâyezîd devri meşayihlerindendir. Zamanının gerekli ilimlerini memleketi… Devamını oku

CEZAYİRLİ HASAN PAŞA OSMANLI DEVLETİ’NİN ABD’Yİ VERGİYE BAĞLAMASI

194-somuncubaba-cezayirli

Cezayirli Hasan Paşa, Osmanlı Devleti’ne hizmet etmiş, cesaretiyle tanınmış sadrazamlardandır. Heybetli görünüşünden dolayı önceleri kendisine “Palabıyık” lakabı verilmişse de sonraları… Devamını oku

“KÜLTÜR” EMPARYALİZMİNİN BOYUTLARI VE MÜCADELENİN ZARURETİ

193-11kultur

Emperyalizm, bir devletin başka bir devleti siyasal, sosyal, kültürel, ekonomik yönden egemenliği altına almak istemesi, sömürgesi hâline getirmesidir. Kültür emperyalizmi… Devamını oku

TARİHİN DERİNLİKLERİNDEKİ OSMANLI İHTİŞAMI: SULTAN AHMET CAMİİ

Somuncu Baba

“Yabancıların ‘Mavi Cami’ diye şiirsel bir ad taktıkları Sultanahmet Camii’ndeki İznik çinilerinde kullanılan kuvarsın olumsuz enerjiyi aldığını¸ ecdadımız 400 yıl… Devamını oku

NAKŞBENDÎLİK SEMPOZYUMU

195-somuncubaba-naksibendilik

Marmara Üniversitesi ve Aziz Mahmut Hüdayi Vakfının ortak olarak düzenledikleri Nakşbendîlik Sempozyumu 2-3-4 Aralık 2016 tarihinde İstanbul’da yapılmıştır. Uluslararası alanda… Devamını oku

GÖNÜL UMMANINDAKİ HAZİNELER

Somuncu Baba

"Hakiki manada cevheri¸ kıymetini bilen hakiki sarrafa ulaştırmak gerekir. Aslında her insan keşfedilmeyi bekleyen bir hazinedir. Bu hazinede paha biçilemez… Devamını oku

DÎVÂN-I HULÛSÎ-İ DÂRENDEVÎ'DE "DEĞİLİZ" REDİFLİ GAZELİN ŞERHİ

Somuncu Baba

Geçdik esrâr-ı "ene'l-Hak"dan o Hallâc değiliz Hızr'ın âbına hayâtına da muhtâc değiliz (Biz o Hallac değiliz; biz Enel-Hak sırrından geçtik…. Devamını oku

MAŞUKA ERİŞMEK VUSLAT DURAĞI

Somuncu Baba

"Bir bülbül-i âşüfte miyim nalân u âhım goncaya Gayrı kime yüz döneyim her dem nigâhım goncaya" Goncaya redifli bu gazelde… Devamını oku

DERVİŞ OLMAK DERVİŞÇE YAŞAMAK

Somuncu Baba

"Müridin mürşidde¸ dervişin pîrde fâni olması gerekir. Müridin kendi şahsî irâde ve arzularını yok edip yerine mürşidinin irade ve arzusunu… Devamını oku

BELDE-İ HAMSE-İ MUTAHHARA'DAN HAREMEYN-İ ŞEREFEYN'E KUTLU YOLCULUK

Somuncu Baba

Medine Münevvere'den ayrılma zamanı gelmişti¸ Peygamber Efendimiz (s.a.v)'e veda ziyaretleri başlamıştı. Gözler yaşlı¸ gönüller buruktu. İhramlı olarak Mescid-i Nebevi'de öğle… Devamını oku