Atebetü’l-Hakâyık ve Bir Haslet

somuncubaba-223-06atabetul

Tarım toplumundan bilgi toplumuna geçiş, hiç de sanıldığı gibi kolay olmadı. Avrupa, kendi içinde sanayisini zorluklarla tamamladı. 18. yüzyılı buharlı… Devamını oku

Bin Yıllık Gelenek ve 15 Temmuz

somuncubaba-225-06bin_yillik_gelenek

Anadolu’nun vatan olmasında Orta Asya bozkırından yeşeren manevî iklimin rolünü asla inkâr edemeyiz. Vatan, toprak parçasına akıtılan kan, dökülen ter,… Devamını oku

DİVAN-U LÜGATİ’T-TÜRK VE KÜLTÜRÜMÜZ

somuncubaba-226-divan-ı.lügatı.türk

Divan-u Lügati’t-Türk, Türk-İslâm klasikleri arasında, dil ve kültür üzerine yazılmış en kapsamlı eser olarak kabul edilir. Eserimizin yazarı, Kaşgarlı Mahmut,… Devamını oku

AHMET YESEVİ ve DİVAN-I HİKMETİ (Modern Çağın İlacı /Naif Ve Nazik Söylem Sırrı)

somuncubaba-227-07-r.yıldız

Tasavvuf edebiyatımızın ve irfan kültürümüzün medarı iftiharlarından biride, Pîr-i Türkistan Ahmet Yesevî’dir. Anadolu’nun manevîyat meşalesini sonsuza kadar yakan, ruhları mayalayan… Devamını oku

HAYY B. YEKZAN: BİR YOL HİKÂYESİ

228-razaman-yıldız

İslâm düşünce geleneğinde, bir arayış, bir hakîkat yolcusu, ilk felsefî roman olarak İbn Tufeyl’in Hayy b. Yekzan adlı eseri gösterilir…. Devamını oku

BİR MEDENİYET KRİZİ ROMANI: SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ

229-ramazan.yıldız-13

Tarım toplumundan, sanayi toplumuna geçişimiz hiç de kolay olmadı. Sancılı, tereddütlü, ikilemi bol bir vahada izlek sürdük. Toplumlar, değişime direnerek… Devamını oku

NURULLAH GENÇ ve YAĞMUR ŞİİRİ

Yazmayı hiç düşünmediğim, yazı türlerinden biri de biyografik eserledir. Nasıl yazılır, nerden başlanır, bir sayfada, bir ciltlik hayat serüveni nasıl… Devamını oku

DERGİCİLİK ve SOMUNCU BABA DERGİSİ

232 Dergi-39

Dergicilik, ilk sevdaların sessiz ve derinden çağladığı, ilk heyecanların anaforunda kararlı bir deniz yolculuğuna benzer. Limana varmadan, bazen ilk çıkan… Devamını oku

İRFAN EHLİNİN DOSDOĞRU KİTAPLARI: ENVARU’L-AŞIKIN

+233 Dergi-38

Anadolu’nun yurt olmasında, yalın, sade ve irfanî geleneğin tevhit çizgisinde, yıllar yılı akan bir volkanik yapısı vardır. Bu havzayı besleyen,… Devamını oku

ANADOLU İRFANIN KADİM KİTABI: MÜZEKKİ’N-NÜFUS

234 Dergi-38

Tasavvuf, günlük hayatın bin bir zahmetinden arınmanın uzun ve çileli bir yolculuğudur. Durak yok, soluk yok. Zira en küçük tereddüt… Devamını oku