Sayfa:9

EL-VEHHÂB: KARŞILIK BEKLEMEDEN BOL BOL VEREN

Somuncu Baba

"O¸ dilediği kimselere nimetlerini bolca hibe edebilir. Bu konuda yaptıklarından O'nu sorumlu tutacak hiçbir makam yoktur. Nimetin sahibi de O'dur¸… Devamını oku

EL-ÂHİR

Somuncu Baba

Varlığı nihâyetsiz¸ her şey yok olduktan sonra varlığı kesintisiz devam edecek olan Yüce Allah'tır. "Cenâb-ı Hak¸ zatıyla önce¸ sıfatlarıyla da… Devamını oku

HERŞEYDEN ÖNCE VAR OLAN: EL-EVVEL

Somuncu Baba

"Her türlü hayrın¸ iyilik ve güzelliğin anahtarı¸ ilk defa O'nun adıyla başlamaktır. Eğer O¸ herhangi bir dinî ve dünyevî konuda… Devamını oku

ALLAH CELLE CELÂLUH

Somuncu Baba

“Varlığı kendinden olan¸ bütün kemal sıfatlarının anlamını kendisinde toplayan hakîkî mâbûd.” "Her Müslümanın¸ en güzel isimlerin tâcı olan "Allah" lafzından… Devamını oku

ALLAH'IN HER ŞEYİ YERLİ YERİNCE KOYMASI VE YARATMASI: EL-ADL

Somuncu Baba

“Adalet¸ doğal bir ahlâk kanunudur. Allah insanın ontolojik anlamda yapısına adalet duygusunu ahlâkî bir ilke olarak yerleştirmiştir. İslâm bireysel ve… Devamını oku

EL-CEMÂL

Somuncu Baba

"Allah'ın İlâhî güzelliğini temaşa hakkına mazhar olan kimseler¸ güzel insanlardır. Dolayısıyla¸ O'nu görmeyi hak eden cennet sâkinleri için bu güzelliği… Devamını oku

HİKMET VE İLİM SAHİBİ, BÜTÜN İŞLERİ YERLİ YERİNDE OLAN: EL-HAKÎM

Somuncu Baba

"Allah'ın el-Hakîm ismini ahlâki bir ilke edinmiş olan insandan¸ hakikatin bilgisini yakalama ve tefekkür aracılığıyla doğru düşünebilme yeteneklerini aktif hale… Devamını oku

TEVBELERİ KABUL EDİP GÜNAHLARI BAĞIŞLAYAN: ET-TEVVÂB

Somuncu Baba

"İslâm inancında¸ hiçbir günahkârın tevbe ile affolunamayacak bir günahı düşünülemez. Bilindiği gibi büyük günahların başında şirk gelir. Allah¸ kulunun tevbesi… Devamını oku

EL-ĞANÎ: HİÇBİR KİMSEYE, HİÇBİR ŞEYE MUHTAÇ OLMAYAN

Somuncu Baba

"Yüce Allah hem ğanî ve hem de muğnîdir. Allah'ın ilim ve malla zengin kıldığı kimsenin mutlak anlamda yaratanına ihtiyaç duymaması… Devamını oku

EL-HÂDÎ

Somuncu Baba

"Yüce Allah sadece insanlara değil¸ hayvanlara da hidâyet etmiştir. Onlara olan hidâyet; nasıl korunacakları¸ yiyeceklerini nelerden sağlayacakları ve diğer canlılarla… Devamını oku