Sayfa:5

KÖTÜ VE ZARARLI ŞEYLERE ENGEL OLAN: EL-MÂNİ'

Somuncu Baba

"Allah'ın birliği¸ O'nun zâtında¸ sıfat ve fiillerinde ortaya çıkar. Allah'ın zâtında birliği¸ onun dengi olarak görülen başka ilâhların ve mülkünde… Devamını oku

AZIKLARI YARATIP, BEDENLERİN VE RUHLARIN GIDASINI VEREN: "EL-MUKÎT"

Somuncu Baba

"İslâm'da genel mânâda rızk iki kısma ayrılır: Bunlardan ilki¸ mutlak¸ diğeri de tayin edilmiş rızktır. Birincisi herkesin yararlandığı ot¸ su¸… Devamını oku

DİLEDİĞİ KİMSEYİ YÜCELTEN, GÜÇLÜ VE AZİZ KILAN: EL-MUİZZ

Somuncu Baba

İnsanı diğer canlılardan ayıran en temel vasıf; konuşma¸ aklını kullanma¸ seçme özgürlüğü¸ yeryüzünün maddî ve mânevî imarını üslenme gibi kabiliyetlerle… Devamını oku

İLK YARATAN VE TEKRAR YARATMA GÜCÜNE SAHİP OLAN: EL-MÜBDİ' VE'L-MUÎD

Somuncu Baba

Allah gökten su indirerek baharın gelişiyle birlikte ölü olan tabiatı canlandırır. Toprak¸ titreşir¸ kabarır¸ şişer ve her güzel çiftten bitirir…. Devamını oku

YAŞATAN, HAYAT VEREN VE CANLININ HAYATINA SON VEREN: MUHYÎ VE MÜMÎT

Somuncu Baba

"Din ve ölüm gerçeği¸ tarih boyunca bütün insanlığı meşgul etmiş bir konudur. İşte bu açıdan "ölüm ötesi" hayatın kelam¸ psikoloji… Devamını oku

BÜTÜN AYRINTILARI VE TEK TEK HER ŞEYİN SAYISINI TAM OLARAK BİLEN: EL-MUHSÎ

Somuncu Baba

"Rabbimizin el-Muhsî ismi¸ O'nun el-Âlim ismiyle birlikte düşünülmelidir. O'nun ilmi her şeyi kuşatmıştır. Fakat ilim¸ bilinenleri tek tek sayması ve… Devamını oku

ÖNE GEÇİREN VE GERİYE BIRAKAN: EL-MUKADDİM-EL-MUAHHİR

Somuncu Baba

"İnsan¸ nasıl ki doğarken kendi irâdesiyle doğmamışsa¸ bu hayatta yaşaması gereken ömrünü bitirip giderken de kendi irâdesiyle gitmeyecektir. Ölümü ve… Devamını oku

KEMÂL DERECESİNDE KUVVETE SAHİP¸ FİİLLERİ SEBEBİYLE GÜÇLÜĞE VE YORGUNLUĞA UĞRAMAYAN: EL-METÎN

Somuncu Baba

“Gören gözler¸ işiten kulaklar ve konuşan ağızlar için Yüce Allah'ın el-Metîn ismi¸ kemâl noktasında bütün bir varlığa yansımıştır. Biz O'nun… Devamını oku

“MÂLİK VE SAHİP OLAN¸ TASARRUF ETME GÜCÜNE LAYIK OLAN: ” EL-MELİK

Somuncu Baba

“Cenâb-ı Hak¸ gerek yaratma¸ gerek yok etme¸ gerek var kılma yönünden mülkünde hükmünü dilediği gibi dilediği zaman yürütür.” El-Melik¸ “mâlik… Devamını oku

ŞEREFLİ, ASİL, SEÇKİN, ÖVGÜYE LAYIK, CÖMERT VE YÜCE OLMAK: EL-MECÎD

Somuncu Baba

"Cömert¸ Allahu Teâlâ'ya yakındır¸ halka yakındır¸ cennete yakındır¸ cehennemden uzaktır. Câhil fakat cömert olan kimse Allah katında âbit fakat cimri… Devamını oku