Sayfa:4

DÎVÂN-I HULÛSÎ-İ DÂRENDEVÎ'DE ESMÂ-İ HÜSNÂ

Somuncu Baba

"İslâm düşünce tarihinde Müslüman müellifler¸ Kur'ân ve sünnette geçen Yüce Allah'ın en güzel isimleri hakkında birbirinden muhteşem kitaplar yazmışlardır. Kimileri… Devamını oku

HER ŞEYİ GÖZETLEYİP KONTROLÜ ALTINDA TUTAN: ER-RAKÎB

Somuncu Baba

“Yüce Allah gerçekten er-Rakîb’tir¸ gözetendir¸ görendir¸ denetleyendir. O¸ mülkünde büyük ve küçük cinsinden bütün yarattıklarının hepsine hâkimdir.” Er-Rakîb¸  “gözetlemek¸ denetlemek¸… Devamını oku

NURUN KAYNAĞI¸ HER ŞEYİ AYDINLATAN¸ NURUN YARATICISI¸ NURLANDIRICI OLAN: EN-NÛR

Somuncu Baba

“Allah nûrdur¸ fakat bu duyularla hissettiğimiz yaratılmış bir nûr değildir. Yaratılmış olan bu nûrun da yaratıcısı¸ Allah'tır. Nitekim büyük duruşmanın… Devamını oku

FAYDA VE ZARAR VERİCİ ŞEYLERİ YARATAN: ED-DÂR VE EN-NÂFİ'

Somuncu Baba

“İnsanın başına gelen sıkıntılar¸ Allah'ın yasasının bir gereğidir. İnsan¸ Allah'ın yasasına aykırı hareket ettiği zaman¸ sıkıntıya düşer ve zarar görür…. Devamını oku

DİLEDİĞİ KİMSEYİ HOR VE HAKİR DURUMA DÜŞÜRÜP BÜTÜN ÜSTÜNLÜK NİTELİKLERİNİ ONDAN KALDIRAN: EL-MÜZİL

Somuncu Baba

"Yüce Allah'ın en güzel isimleri arasında yer alan el-müzil sözlükte "hor ve hakir düşürmek" anlamına gelir. Allahu Teâlâ mü'minleri yüceltip… Devamını oku

BÜYÜKLÜĞÜN KEMÂLİNDE OLAN YEGÂNE MELİK, ZÂTININ VE SIFATLARININ MÂHİYETİ BİLİNEMEYECEK KADAR YÜCE OLAN: EL-MÜTEKEBBİR

Somuncu Baba

"El-Mütekebbir" Allah'ın güzel isimlerinden biridir. İnsanlar hakkında kınanan tekebbür¸ O'nun için teferrüt ve tahsis ifade eder. Bu mânâda ululuk¸ Kibriy⸅ Devamını oku

SUÇLULARI LÂYIK OLDUKLARI VE HAK ETTİKLERİ ŞEKİLDE CEZÂLANDIRAN: EL-MÜNTAKİM

Somuncu Baba

“Cenab-ı Hak¸ tarih boyunca her türlü haksızlığı başkalarına reva gören zâlimleri ve inkâra şartlanmış kâfirleri yaptıkları haksızlıktan dolayı cezâlandırmak sûretiyle… Devamını oku

ADÂLETLE HÜKMEDEN, ADÂLETLE PAYLAŞTIRAN: EL-MUKSİT

Somuncu Baba

Mîzânın dengesi bozulduğu zaman¸ hayatın her alanında işlevsel olması beklenen adâlet terâzisi fonksiyonunu yitirir. Bunun akabinde toplumda her türlü haksızlık… Devamını oku

KÂİNÂTIN BÜTÜN İŞLERİNİ GÖRÜP GÖZETEN VE YÖNETEN: EL-MÜHEYMİN

Somuncu Baba

"Yüce Allah'ın el-Müheymin isminden alacağımız hisse şu olmalıdır: Hepimizin başta davranışlarımız olmak üzere¸ rızık ve ecellerimize kapsayıcı kudretiyle hâkim olanın… Devamını oku

İSTEYENLERİN İSTEĞİNİ YERİNE GETİREN, DUÂ EDENLERİN DUÂSINI KABUL EDEN: EL-MUCÎB

Somuncu Baba

"Cenâb-ı Hakk'ın duâları kabul etme va'di¸ yukarıda da işaret ettiğimiz gibi¸ her istenileni yapması ve her dileği yerine getirmesi anlamına… Devamını oku