Sayfa:3

EL-MÜTEÂLÎ

Somuncu Baba

İZZET¸ ŞEREF¸ MERTEBE VE HÜKÜMRANLIK BAKIMINDAN EN YÜCE¸ AŞKIN OLAN El-Müteâlî; şan¸ şeref¸ kudret ve kuvvet sahibi olmak mânâsındaki alâ… Devamını oku

EL-MUKTEDİR

Somuncu Baba

Kendisine hiçbir şey mümtenî olmayan¸ şiddet ve kuvvet ile hiç kimsenin kendisine karşı çıkamayacağı tam kudret sahibi olan Arapçada kadr… Devamını oku

VARLIĞININ SONU BULUNMAMASI VASFIYLA KÂİNATIN GERÇEK SAHİBİ EL-VÂRİS

Somuncu Baba

El-Vâris¸ Arapça'da “virs (virâset)” kökünden türemiş bir sıfat olarak¸ ölünün malını mülkünü edinmeye hak kazanan kimse demektir. Yüce Allah'ın güzel… Devamını oku

AZAMET VE KEREM SAHİBİ ZÜ'L-CELÂLİ VE'L-İKRÂM

Somuncu Baba

Yüce Allah'ın en güzel isimleri arasında yer alan “Zü'l-Celâli ve'l-İkrâm'ın “ism-i a'zam”la da yakından ilişkisi vardır. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.v.)'dan… Devamını oku

VARLIĞINI VE BİRLİĞİNİ BELGELEYEN: EZ-ZÂHİR

Somuncu Baba

"Duyu ve duyuüstü âlemin gerçekliğini bilen ve her şeyi en güzel bir biçimde yaratan Yüce Allah¸ güzellik unsurunu eşyanın özüne¸… Devamını oku

İLMİ VE MERHAMETİ HER ŞEYİ KUŞATAN, ZENGİNLİĞİ HER FAKİRE YETİP ARTAN: EL-VÂSİ'

Somuncu Baba

Yüce Allah'ın (c.c) el-Vâsi' ismi¸ "genişlik¸ bolluk ve zenginlik" anlamına gelen se'â kökünden türemiş bir sıfat olup¸ "bir şeyi içine… Devamını oku

DİLEDİĞİNİ DİLEDİĞİ ZAMAN BULAN¸ HİÇBİR ŞEYE MUHTAÇ OLMAYAN: EL-VÂCİD

Somuncu Baba

El-Vâcid¸ “bulmak¸ hiçbir şeye muhtaç olmamak ve idrak etmek” anlamlarına gelen v-c-d kökünden bir sıfat olup¸ “bulmak” demektir. Bir şeyi… Devamını oku

GİZLİ VE AÇIK HER ŞEYİ İŞİTEN; SEMÎ'

Somuncu Baba

Müslümanın itikâdında Cenâb-ı Hak¸ kullarına¸ şahdamarlarından daha yakındır. "Şüphesiz O hakkıyla işitendir¸ kuluna çok yakındır."[3] O'nun işitmesi¸ kulun kendisinden kendisine… Devamını oku

ARZU VE İHTİYAÇLARI SEBEBİYLE HERKESİN YÖNELDİĞİ, YÜCELER YÜCESİ, HER ŞEYDEN MÜSTAĞNÎ OLAN: ES-SAMED

Somuncu Baba

es-Samed¸ Yüce Allah'ın sübûtî sıfatları arasında da yer alır. Herkesin ihtiyaçlarının giderilmesinde ellerini kaldırıp¸ gönlünden geçirdiklerini diline dökerek yalvardığı¸ talepte… Devamını oku

ZORBALARI VE ZALİMLERİ ALÇALTAN, DOSTLARINI VE SALİH KULLARINI YÜKSELTEN: EL-HÂFID -ER-RÂFİ'

Somuncu Baba

"İnsan¸ ulvîlikle süflîliğin buluşma noktasıdır. İşte bu noktada her insan kendisine verilen irâde özgürlüğü sayesinde iman¸ ibadet ve güzel ahlâkı… Devamını oku