Sayfa:2

İSLÂM VE TEMİZ TOPLUM

Somuncu Baba

"Uyarı¸ uygulama ve anlatımda doğru örneklerle başlar. Sözgelimi¸ eğer çocuğumuzun namaz kılmasını istiyorsak¸ önce biz büyükler kılmalı; eğer çocuğumuzun yalan… Devamını oku

MEDENİYETİN KRİZİ

Somuncu Baba

Medeniyet Krizi ve Hz. Mevlânâ Değişim¸ bir halden başka bir hale geçiş¸ ya da önceki durum ve davranıştan uzaklaşma yeni… Devamını oku

İSLÂM VE TÜKETİCİ HAKLARINA SAYGI

Somuncu Baba

Cemiyet hayatında istikrar¸ huzur ve düzen¸ karşılıklı ilişkiler bağlamında hoşgörü ve tolerans ahlâkının geliştirilmesiyle sağlanabilir. Medeni insan olmanın gereği de… Devamını oku

KELAMI MEZHEPLERE GÖRE EHL-İ BEYT İNANCI

Somuncu Baba

Arapça’da ehl sözcüğü¸ muzaaf olduğu kelimeye göre anlam kazanır. Arapça’da ehl sözcüğü¸ muzaaf olduğu kelimeye göre anlam kazanır. Bu kelime¸… Devamını oku

ŞANI YÜCE, KEREM VE MÜSAMAHASI BOL OLAN: EL-MÂCİD

Somuncu Baba

Arapça'da “m-c-d” kökünden türeyen mâcid; şan ve şeref sahibi¸ nazik ve cömertliği bol olan manalarına gelir. Kur'an-ı Kerim'de mâcid kelimesi… Devamını oku

NİHÂÎ HAKEM, BÜTÜN ANLAŞMAZLIKLAR HAKKINDA SON HÜKMÜ VEREN: EL-HAKEM

Somuncu Baba

Arapça'da “hakem” kelimesi; hikmet¸ hüküm¸ hâkimiyet¸ hükûmet¸ mahkeme¸ muhâkeme¸ ihkâm gibi kelimelerle birlikte “h.k.m” kökünden türemiştir. “h.k.m” fiili¸ temel anlam… Devamını oku

PEK ÇOK BAĞIŞLAYAN, BÜTÜN GÜNAHLARI ÖRTEN: EL-ĞAFÛR

Somuncu Baba

PEK ÇOK BAĞIŞLAYAN¸ BÜTÜN GÜNAHLARI ÖRTEN: EL-ĞAFÛR Arapça'da el-Ğafûr “örtmek¸ gizlemek ve kirlenmekten korumak için bir şeyin üzerini örtmek” mânâsındaki… Devamını oku

"KULLARINA KARŞI ŞEFKATLİ, ONLARA İHSANDA BULUNAN VE İYİLİĞİ BÜTÜN MAHLÛKATINA YAYGIN OLAN": EL-BERR

Somuncu Baba

"KULLARINA KARŞI ŞEFKATLݸ ONLARA İHSANDA BULUNAN VE İYİLİĞİ BÜTÜN MAHLÛKATINA YAYGIN OLAN": EL-BERR El-Berr¸ “iyiliği ve hayrı geniş olmak” mânâlarındaki… Devamını oku

GÖRÜNEN VE GÖRÜNMEYEN BÜTÜN ÂLEMLERİN SAHİBİ VE YÖNETİCİSİ: MÂLİKÜ'L-MÜLK

Somuncu Baba

El-Mâlik¸ “mülkün sahibi ya da sahip olduğu mülkünde tasarruf yetkisine sahip olan” demektir. Mülk ise¸ onun emir ve fiiliyle tasarrufta… Devamını oku

BÜTÜN BİR VARLIĞI, DÜZENLEYEN VE YÖNETEN: EL-VÂLÎ

Somuncu Baba

El-Vâlî “birinin dostu¸ arkadaşı ve yardımcısı olmak” anlamındaki “velâyet” kökünden türemiştir. El-Vâlî¸ bir sıfat olarak¸ “bir yerin yönetimini ve tasarrufunu… Devamını oku