Sayfa:14

Haberlerin Ağında İslâm ve Müslümanlar

somuncubaba-218-05haber

Sözlükte haber; “bir nesneyi gereği gibi bilmek için yoklayıp sınamak, bir şeyin iç yüzünden haberdar olmak” mânâsına gelen hubr (hıbre)… Devamını oku

İman, Amel ve İktidar İlişkisi

“Allah içinizden iman edenlere ve sâlih amellerde bulunanlara vadetmiştir. Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl ‘güç ve iktidar sahibi’ kıldıysa, onları… Devamını oku

Hayatımızda “Fetretü’l-Vahiy” Yaşanmamalıdır

somuncubaba-220-04fetret

İslâm’ın ilk yılları, Mekke Dönemi… Hz. Peygamber (s.a.v.)’e inmeye başlayan vahiy, belli bir süre kesilmişti. Bunun üzerine Rasûl-i Ekrem Efendimiz… Devamını oku

Ölüm ve İlâhî Takdir İlişkisi

somuncubaba-221-05olum

“Sonra o kederin ardından (Allah) üzerinize içinizden bir kısmını örtüp bürüyen bir güven, bir uyku indirdi. Bir kısmınız da kendi… Devamını oku

Seçkinci Dindarlık Anlayışının Zararları

somuncubaba-222-05seckinci

Yüce Allah (c.c.), insanoğlunu vahiysiz ve rehbersiz bırakmamıştır. Hz. Âdem (a.s.)’dan Hz. Muhammed (s.a.v.)’e kadar gelmiş geçmiş bütün insanlığa çok… Devamını oku

Hidâyetin Önündeki Engel: “Ataları Câhilce İzleme”

somuncubaba-223-03hidayet

“Onlara: ‘Allah’ın indirdiğine uyun.’ denilince ‘Hayır, atalarımızı bulduğumuz şeye uyarız.’ derler. Ya ataları bir şey akledemeyen ve doğru yolda olmayan… Devamını oku

İman ve İmtihan İlişkisi

somuncubaba-224-03iman_imtihan

“İnsanlar denenip imtihandan geçirilmeden, sadece ‘İman ettik.’ demekle bırakılacaklarını mı sanıyorlar?” Andolsun ki biz, onlardan öncekileri de sınamıştık. Allah, elbette… Devamını oku

Yüce Allah’ın Varlık Delili: “Yaratılışta Kusursuzluk”

somuncubaba-225-03kusursuzluk

Kusur, bir eksikliktir; yaratılmış insana ait eylemlerle ilgilidir. Yüce Allah ise, kemâl sıfatlarıyla muttasıf olup her türlü kusurdan münezzehtir. Bu… Devamını oku

MÂNEVÎ OLGUNLUĞA ERİŞMENİN YOLU: “TEZKİYE OLMAKTIR.”

somuncubaba-226-altıntaş

Yahudiler, kendilerinin “Allah’ın oğulları, sevgilileri”[i] ve “dostları”[ii] olduklarını, öldükten sonra da “birkaç gün dışında âhirette cezâ çekmeyeceklerini”[iii] söyleyerek kendilerini aklamaya… Devamını oku

DİNİN, DÜNYÂ MENFAATİNE VÂSITA KILINMASI

somuncubaba-227-04-r.altıntaş

  Din, insanın Allah’la, hemcinsleriyle ve varlıkla olan ilişkilerini düzenleyen değerler manzumesidir. Bu değerleri davranış tarzı haline getirmeye de dindarlık… Devamını oku