Sayfa:11

EŞYAYI YOKTAN VAR EDEN : EL-BEDÎ

Somuncu Baba

Eşyayı Önceden Geçmiş Bir Örneği Olmadan Îcâd ve İnşâ Eden Bedî' ve ibd⸠iş yapmak¸ ilk olmak¸ örneği ve benzeri… Devamını oku

TEDBİRLERİ DOĞRU YOLDAN HEDEFE ULAŞAN: ER-REŞİD

Somuncu Baba

“İnsanlara Allah'ın yolunu göstermek anlamına gelen “hidâyet” ile “irşâd” kelimeleri arasında anlam bakımından yakınlık vardır. Hidâyet¸ küfürden İslâm'a dönüşün bir… Devamını oku

KORUYAN,SEVEN, YARDIM EDEN- EL-VELÎ EL-MEVLÂ

Somuncu Baba

"Allah¸ mü'minlerin velîsidir. Onları sever ve işlerini üzerine alır. Çünkü onlar¸ Allah'ı hoşnut edecek işler yaparlar. Zira itaat etmek suretiyle… Devamını oku

SONSUZ KEREM SAHİBİ:EL-KERİM

Müslüman insanda bulunması gereken en güzel ahlâkî davranışlardan birisi ‘kerem' sahibi olmaktır. Çünkü insan ‘şerefli' yaratılmıştır. İnsan¸ yaratılışında bulunan ve… Devamını oku

EŞ-ŞEHİT

Somuncu Baba

Allah'ın en güzel isimleri arasında yer alan ve O'nun bir vasfı olan eş-Şehîd; "kendisinden hiçbir şey saklanamayan¸ gizli kalmayan ve… Devamını oku

BİR OLANIN ADI İLE

Somuncu Baba

Arapçada ‘tek’ anlamına gelen “ehad” sözcüğü¸ iki anlamda kullanılır: Bunlardan ilki¸ nefiy¸ diğeri ise¸ isbât içindir. Arapçada ‘tek’ anlamına gelen… Devamını oku

EL-MUAZZAMA TREN İSTASYONUNDA BİR ŞAİR…

Somuncu Baba

Canlıların hayatında olduğu gibi toplumların da ‘eceli’ vardır. Kur’an’da ‘her toplum için bir ecel vardır” buyrulur. (Yunus 10/49). En uzun… Devamını oku

İZDİVAÇ PROĞRAMLARI YA DA MARKET EVLİLİKLER

Somuncu Baba

“Günümüzde Batı toplumlarından ithal edilen ve yeni bir durum olan ‘tekil aile' olgusu¸ bugün¸ bizim gibi geleneksel toplumları da etkilemektedir…. Devamını oku

İSTİKÂMET ÜZERE YAŞAMAK

196-somuncubaba-istikamet

“Bu benim dosdoğru yolumdur, ona uyunuz; başka yollara uymayınız ki, onlar sizi Allah’ın yolundan ayırır.”1 Bu âyetin indiriliş sebebiyle ilgili… Devamını oku

ÖLDÜKTEN SONRA YENİDEN DİRİLİŞ

197-somuncubaba-dirilis

“İnsan, bizim kendisini az bir sudan (meni- den) yarattığımızı görmedi mi ki, kalkmış apaçık bir düşman kesilmiştir. Bir de kendi… Devamını oku