SANA YÜCE ALLAH’IN “MÂHİYETİNİ” SORUYORLAR?

195-somuncubaba-allah_mahiyeti

Tefsir ilminin önemli konuları arasında “iniş sebebi” anlamına gelen “sebeb-i nüzûl” yer alır. Yüce Allah (c.c.), Kur’an-ı Kerim’i Hz. Peygamber… Devamını oku

ÇOKLUKTA BİRLİK DÜŞÜNCESİ

194-somuncubaba-birlik

İslâm kelimesi sözlükte “barış, sulh, selâmet” anlamlarına gelmektedir. Rahmet dini olan İslâm; insanları bütünleştirici, uzlaştırıcı, barışı ve kardeşliği telkîn edici… Devamını oku

ÖFKENİN DAYANILMAZ HAFİFLİĞİ

Somuncu Baba

İslâm öncesi dönemde cehalet¸ bilginin değil¸ hilmin zıddı olarak kullanılıyordu. Cehil bu anlamda duygu ve hırslarına yenilip¸ öfke seline kendisini… Devamını oku

AİLE HAYATI VE MANEVİ EĞİTİM

Somuncu Baba

Hidâyetle Tanışan Bir Aile 1926 yılının sonbaharı. Olay¸ Berlin’de geçiyor. Ünlü Batılı mütefekkir Muhammed Esed ve ailesinin İslâm’a dönüş öyküsü….. Devamını oku

KUR'AN OKULLARI

Somuncu Baba

Kur’an-ı Kerim¸ Allah’ın iradesinin insana¸ söz şeklindeki ifadesidir. Dolayısıyla Kur’an¸ Allah’ın sözüdür. Kur’an-ı Kerim¸ Allah’ın iradesinin insana¸ söz şeklindeki ifadesidir…. Devamını oku

EL-FETTAH'IN VARLIK ALEMİNDE TECELLİSİ

Somuncu Baba

Kur’an-ı Kerim’de Yüce Allah’ın zatının fiziki anlamda ‘tasvir’i değil¸ niteliklerinin manevî anlamda ‘tavsif’i yapılmıştır. Kur’an-ı Kerim’de Yüce Allah’ın zatının fiziki… Devamını oku

İSLÂM'DA AKIL SAĞLIĞININ ÖNEMİ

Somuncu Baba

İnsanın sorumlu tutulması ve dinin hedeflerini gerçekleştirmesi bakımından bir istidat olan akıl¸ olumlu ya da olumsuz etkilere maruz kalabilmektedir. İnsanın… Devamını oku

KUTLU ŞEHİR:MEDİNE-İ MÜNEVVERE

Somuncu Baba

Medine’nin eski adı Yesrib’dir. Kur’an-ı Kerim’de ‘Yesrib’ adı zikredilir.1 Hz. Peygamber¸ hicretten sonra bu adı şehir anlamına gelen Medine sözcüğü… Devamını oku

ŞEHR-İ RAMAZAN¸ ASR-I SAADETİNİZ OLSUN

Somuncu Baba

“Asra yemin olsun ki¸ şüphesiz insan zarardadır. Ancak iman edip¸ ameli salih işleyenler¸ hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler… Devamını oku

BİR YARIŞ PİSTİ:DÜNYA HAYATI

Somuncu Baba

“Uyarı¸ uygulama ve anlatımda doğru örneklerle başlar. Sözgelimi¸ eğer çocuğumuzun namaz kılmasını istiyorsak¸ önce biz büyükler kılmalı; eğer çocuğumuzun yalan… Devamını oku