İMANDA İHLAS VE SAMİMİYET

Somuncu Baba

"Biz gerçek ihlâs ve samimiyet örneğini peygamberlerin davetlerini toplumlarına açtıkları ilk ve temel başlangıç teblîgâtı olan kelime-i tevhîdde görüyoruz. Çünkü… Devamını oku

MÜSLÜMANLARIN DİNÎ HAYATINDA AKÂİD İLMİNİN ÖNEMİ VE DEĞERİ

Somuncu Baba

"İslâm'da inanç esaslarının dayandığı kaynak¸ doğrudan Kur'an ve mütevâtir hadislerdir. Gerek Kur'an'da ve gerekse mütevâtir hadislerde iman esasları açık ve… Devamını oku

TEKFİR OLGUSU VE SONUÇLARI

Somuncu Baba

"Zarûrât-ı dîniyye¸ bir Müslüman için din yönünden bilinmesi gereken¸ Hz. Muhammed (s.a.v.)'in Allah tarafından tebliğ edip haber verdiği kesin olarak… Devamını oku

"ASHÂB-I KEHF ÖRNEĞİ" İMAN-KÜFÜR MÜCÂDELESİ:

Somuncu Baba

"Ashâb-ı Kehf kendilerinden sonra geleceklere inanç ve eylemleriyle örnek oluşturmak adına hayatlarını tehlikeye atacak aktif mücâdeleyi ertelemişlerdir. Var olmak adına… Devamını oku

AMELDE İHLÂS

Somuncu Baba

"İbadetlerde şekil boyutu kadar¸ samimiyet boyutu da önemlidir. Bunlardan birisi eksikse¸ ibadetlerden pozitif yönde beklenen ahlâkî ve ruhsal değişim gerçekleşemez."… Devamını oku

ÂLİMLER VE SORUMLULUKLARI

Somuncu Baba

“Eğer ilim adamları olmasaydı¸ insanlar ‘insanlığı'nı öğrenemezlerdi. Bir takım sapık ve câhil insanların peşine düşerler ve böylece kendileri saptığı gibi¸… Devamını oku

VAHİY VE NEBEVÎ SÜNNETİN İLİŞKİSİ

Somuncu Baba

"Tevhid mücâdelesinin tarihinde büyük rol oynamış olan ve sayıları kesin olarak bize bildirilmeyen peygamberlerden her biri¸ insanları doğru yola götüren… Devamını oku

BİRLİĞİMİZİN HARCI: "İBADETLER"

Somuncu Baba

"Cemâat hâlinde kılınan namazlar¸ tutulan oruçlar¸ kutlanan bayramlar¸ verilen zekâtlar… Ümmet bilincini korumak için… Her sene hac ve umre ziyâretleri¸… Devamını oku

İSLÂMÎ MESAJLAR

Somuncu Baba

"İlâhî dinlerin aslı birdir¸ o da İslâm'dır. Zira her Müslüman bütün peygamberlere iman eder¸ onlardan hiçbirini inkâr etmez." İslâm'ın ana… Devamını oku

ŞİMDİ DEĞİLSE NE ZAMAN?

Somuncu Baba

"Mü'min¸ yetenekleri doğrultusunda Allah'ı râzı edecek çabalar içerisine girmelidir. Çünkü bizler¸ gücümüz nisbetinde Allah'a karşı sorumluluklarımızı yerine getirmekle görevliyiz." Müslüman… Devamını oku