İMANDA İHLAS VE SAMİMİYET

Somuncu Baba

"Biz gerçek ihlâs ve samimiyet örneğini peygamberlerin davetlerini toplumlarına açtıkları ilk ve temel başlangıç teblîgâtı olan kelime-i tevhîdde görüyoruz. Çünkü… Devamını oku

MÜSLÜMANLARIN DİNÎ HAYATINDA AKÂİD İLMİNİN ÖNEMİ VE DEĞERİ

Somuncu Baba

"İslâm'da inanç esaslarının dayandığı kaynak¸ doğrudan Kur'an ve mütevâtir hadislerdir. Gerek Kur'an'da ve gerekse mütevâtir hadislerde iman esasları açık ve… Devamını oku

TEKFİR OLGUSU VE SONUÇLARI

Somuncu Baba

"Zarûrât-ı dîniyye¸ bir Müslüman için din yönünden bilinmesi gereken¸ Hz. Muhammed (s.a.v.)'in Allah tarafından tebliğ edip haber verdiği kesin olarak… Devamını oku

AMELDE İHLÂS

Somuncu Baba

"İbadetlerde şekil boyutu kadar¸ samimiyet boyutu da önemlidir. Bunlardan birisi eksikse¸ ibadetlerden pozitif yönde beklenen ahlâkî ve ruhsal değişim gerçekleşemez."… Devamını oku

"ASHÂB-I KEHF ÖRNEĞİ" İMAN-KÜFÜR MÜCÂDELESİ:

Somuncu Baba

"Ashâb-ı Kehf kendilerinden sonra geleceklere inanç ve eylemleriyle örnek oluşturmak adına hayatlarını tehlikeye atacak aktif mücâdeleyi ertelemişlerdir. Var olmak adına… Devamını oku

VAHİY VE NEBEVÎ SÜNNETİN İLİŞKİSİ

Somuncu Baba

"Tevhid mücâdelesinin tarihinde büyük rol oynamış olan ve sayıları kesin olarak bize bildirilmeyen peygamberlerden her biri¸ insanları doğru yola götüren… Devamını oku

ÂLİMLER VE SORUMLULUKLARI

Somuncu Baba

“Eğer ilim adamları olmasaydı¸ insanlar ‘insanlığı'nı öğrenemezlerdi. Bir takım sapık ve câhil insanların peşine düşerler ve böylece kendileri saptığı gibi¸… Devamını oku

BİRLİĞİMİZİN HARCI: "İBADETLER"

Somuncu Baba

"Cemâat hâlinde kılınan namazlar¸ tutulan oruçlar¸ kutlanan bayramlar¸ verilen zekâtlar… Ümmet bilincini korumak için… Her sene hac ve umre ziyâretleri¸… Devamını oku

ALLAH RASÛLÜ’NÜN EBEVEYNİNİN UHREVÎ DURUMU

Somuncu Baba

"Bütün rivâyetler ve Ehl-i sünnet'in iki kolunu temsil eden Eş'arî ve Mâtürîdîlerin görüşleri¸ Hz. Peygamber (s.a.v.)'in anne ve babasının fıtrat… Devamını oku

ŞİMDİ DEĞİLSE NE ZAMAN?

Somuncu Baba

"Mü'min¸ yetenekleri doğrultusunda Allah'ı râzı edecek çabalar içerisine girmelidir. Çünkü bizler¸ gücümüz nisbetinde Allah'a karşı sorumluluklarımızı yerine getirmekle görevliyiz." Müslüman… Devamını oku