GÖZYAŞIM YAĞMUR GİBİ

GÖZYAŞIM YAĞMUR GİBİ

O hilâl ebrûnı gördükce gözüm giryân olur ‘Âdet oldur kim görünse mâh-ı nevbârân olur Ahmed Paşa (Ebrû: kaş. giryân: gözyaşı… Devamını oku

VUSLAT SABAHINI GÖZLERKEN

VUSLAT SABAHINI GÖZLERKEN

Divan şiirinde âşık, her dem sevgiliyi görmek için uğraşır durur. Âşık, sevgilinin bir anlık kendisini göstermesi ihsanına nail olabilmek için… Devamını oku

GÜL YÜZLÜNÜN SÜMBÜL SAÇLARI

GÜL YÜZLÜNÜN SÜMBÜL SAÇLARI

Divan şiirinin en çok eleştirildiği husus, soyut bir âlemde muhayyel tablolarla günlük yaşantıdan uzak bir muhtevaya sahip olduğu iddiasıdır. Tanzimat… Devamını oku

SEÇKİN İNCİLERİN DENİZİ

SEÇKİN İNCİLERİN DENİZİ

Dinimizde olduğu gibi divan şiirinde de Hz. Muhammed (s.a.v.)’in yeri ayrıdır. Doğumu, güzel ahlakı, hilyesi, mucizeleri, savaşları nice şairlere, şiirlere… Devamını oku

GÖZLERİ YAŞDUR ÂŞIKUN

GÖZLERİ YAŞDUR ÂŞIKUN

Divan şiirinin en önemli unsurlarından birisi âşık tipidir. Âşık, daima bir acziyet hâlindedir. Sevgilinin karşısında boynu büküktür. Ondan gelen her… Devamını oku

BÜLBÜLÜN GÜLE AŞKI

BÜLBÜLÜN GÜLE AŞKI

Divan şiirinde şair, şiirlerinde söylemek istediklerini, kimi zaman kendi ağzından kimi zaman âşık tipinin ağzından kimi zaman da teşhis/kişileştirme sanatını… Devamını oku

GÖNÜL MÜ ÜSTÜNDÜR KÂBE Mİ?

193-somuncubaba-gerekir

Divan şiirinin incelenmesi konusunda en büyük problemlerden biri, şiir şerhleridir. Özellikle gazel türündeki şiirlerde, bu şerh sorunu kendisini daha çok… Devamını oku

AYNADAKİ AKSİNE HAYRAN SEVGİLİ

AYNADAKİ AKSİNE HAYRAN SEVGİLİ

Divan şiirinin en meşhur şairlerinden biri Nedîm’dir. Nedîm’in şöhret bulmasında, Lâle Devri’nde yaşamış olması oldukça etkili olmuştur. Şiirlerinde kendisine has… Devamını oku

MÜJGÂN MÜJGÂN ÜSTÜNE

Asırlar boyunca varlığını sürdüren Divan edebiyatında, tek bir eseriyle anılan ya da tek bir eseriyle meşhur olan pek çok sanatçımız… Devamını oku

“ÜMMÎ SİNAN” BEŞERDEN İLÂHÎYE “AŞK”

Divan şiiri, İslâm dininin tesiri altında neşv ü nema bulmuş bir edebiyattır. Bu sebepledir ki türlerinden muhtevasına, şairlerinden şiirlerindeki kahramanlarına… Devamını oku