Hulûsi Efendi(k.s.)’nin Dîvân Oluşturma Sebebi

231 Dergi-12

Dünyada sebepsiz bir yaprak bile kımıldamaz derler. Kâinatın yaratılışı bile Allah’ın Habibine duyduğu sevgi sebebiyledir. “Levlâke levlâke lemâ halaktu’l-eflâk/Sen olmasaydın,… Devamını oku

AŞK SÂKÎSİ

+233 Dergi-25

Klâsik Türk edebiyatında şairler bir anlatım geleneği olarak “sâkînâme”ler yazmışlardır. Sâkî, Arapçada “su veren su dağıtan” demektir. Edebî terim olarak… Devamını oku

Hasbihâl-i Hulûsî Efendi (k.s.)

234 Dergi-8

İnsanoğlu hüzün sahibidir. Hüznünü bazen birileriyle paylaşır, dertleşir. Bazen kendi kendine dertleşir. Şairler bu işi çoğu zaman şiire de dökerler…. Devamını oku

HULÛSÎ EFENDİ MEKTÛBÂT’INDA MANZUM MEKTUP GELENEĞİ

235 Dergi-8

İslam edebiyatlarında olduğu gibi Türk edebiyatında da devlet büyüklerinin, din büyüklerinin, âlim ve şairlerin mektuplarının yer aldığı eserlere münşeât ya… Devamını oku

MANZUM MEKTUP GELENEĞİ VE HULÛSÎ EFENDİ DİVAN’INDAKİ MANZUM MEKTUPLAR

236 Dergi-8

Bir önceki yazıda Türk edebiyatında manzum mektup yazma geleneğinden bahsetmiş ve bu geleneğin takipçisi olarak Hulûsî Efendi (k.s.)’nin manzum mektuplarını… Devamını oku

Hulûsî Efendi’nin Dil hazinesi

237-1

Atalarımızdan miras kalan zengin Türk dili bin yıllar boyunca çok çeşitli badireler atlatmıştır. Türk dili, çağlar boyunca çeşitli dillerle ilişki… Devamını oku

Seyyid Osman Hulûsî Efendi (k.s.)’de “Dedim-Dedi” Söyleyişi

240 Dergi-12

Edebî metinlere canlılık ve akıcılık katan ve monotonluğu kaldıran uygulamalardan biri de “dedim-dedi” tarzıdır. Usta şairler bazen bir manzumenin tamamında… Devamını oku

HULÛSÎ EFENDİ (k.s.)’NİN HAKİKAT DİLİ

243 Dergi-16

“İslam düşüncesiyle gelişen klasik şiirde ve tasavvuf şiirinde bilinmeyenlerin anlatılabilmesi için bilinenlerden ona karşılık bulmaya çalışma gayreti vardır.”   “Edebiyat… Devamını oku

KLÂSİK TÜRK EDEBİYATINDA MAHLAS VE HULÛSÎ EFENDİ(K.S.)’NİN MAHLASI

+++sivas.244 Dergi (004)-8

Mahlas geleneği Mahlâs, şairin şiirdeki ismidir ve aynı zamanda şiire attığı imzadır. Türk edebiyatı geleneğinde hemen her şairin gerçek isminin… Devamını oku

SEVMEK RENGİNE BOYANMAKTIR

245 Dergi-12

Rengine boyanmak, özellikle şairlerin şiirlerinde, yazılarında sık sık karşılaşılan bir tabirdir. Bu metinlerde kendi rengini terk etmekten ve başkasının rengine… Devamını oku