MARAŞLI SÜNBÜLZÂDE VEHBÎ'NİN HİKMETLİ SÖZLERİ

Somuncu Baba

Hikemî tarz¸ Dîvân Edebiyâtı ürünlerinden birisidir. Hikemiyyât denince ilk akla gelen şâir de hiç şüphesiz Nâbî’dir. Ahlâkî¸ edebî ve tasavvufî… Devamını oku