Sayfa:2

İMÂM-I RABBÂNÎ (K.S.)’YE GÖRE Kötü Âlimler ve İyi Âlimler

238 Dergi-9

İmâm-ı Rabbânî (k.s.) “kötü âlimler ve iyi âlimler” hakkında şöyle demektedir: “Âlimlerin dünyaya olan düşkünlüğü, güzel yüzleri üzerinde bir lekedir…. Devamını oku

İMÂM-I RABBÂNÎ (K.S.)’NİN TASAVVUFÎ GÖRÜŞLERİ TASAVVUF YOLUNA GİRİŞ VE ZİKİR

239 Dergi-9

Tasavvufî eğitim, bir mürşide bağlanmakla başlar. Bu bağlanıp mürîd olma işine intisap adı verilir. İmâm-ı Rabbânî Ahmed Sirhindî (k.s.), intisâbın… Devamını oku

RÛHUN MERTEBELERİ (LETÂİF)

240 Dergi-16

Letâif, latîfe kelimesinin çoğulu olup, tasavvuf terimi olarak rûhun mertebeleri veya farklı boyutları demektir. Bir başka târife göre letâif, duyu… Devamını oku

Mânevî Yolculuk

K89223400001VTE0_large

İmâm-ı Rabbânî Ahmed Sirhindî (k.s.)’ye göre seyr-u sülûk (mânevî yolculuk) ilimdeki bir hareketten ibârettir. Düşük seviyeli ilim ve idrâkten yüksek… Devamını oku

Mânevî Yolculuğun Aşamaları

242 Dergi-9

Tasavvuf târihinde, mânevî yolculuğun aşamalarını bütün detaylarıyla anlatan ilk sûfîlerden biri muhtemelen İmâm-ı Rabbânî Ahmed Sirhindî(k.s.)’dir. Seyr-u sülûk (mânevî yolculuk),… Devamını oku

İMÂM-I RABBÂNÎYE (K.S.)’YE GÖRE MÂNEVÎ YOLCULUĞUN MERTEBELERİ

243 Dergi-12

İmâm-ı Rabbânî (k.s.)’nin tâkipçileri olan Müceddidiyye meşâyıhına göre, Kemâlât-ı Ulü’l-Azm Dâiresi’nden sonra mânevî yol ikiye ayrılır. Bu yollardan birine “Hakâik-ı… Devamını oku

İMÂM-I RABBÂNÎ’YE GÖRE VARLIK MERTEBELERİ

+++sivas.244 Dergi (004)-7

İmâm-ı Rabânî Ahmed Sirhindî (k.s.) tasavvufî eğitimi sürecinde varlık (vücûd) konusunda farklı bilgi, düşünce ve telakkîlere (algılamalara) ulaşmıştır. Ulaştığı bilgileri… Devamını oku

İMÂM-I RABBÂNÎ (K.S.)’YE GÖRE VARLIĞIN BİRLİĞİ (VAHDET-İ VÜCÛD)

246_Dergi-7

Varlık konusu Peygamber Efendimiz’in yaşadığı asr-ı saâdette de bazı sahâbîler tarafından araştırma konusu yapılmıştır. Nitekim sahâbeden birisinin Hz. Peygamber (s.a.v.)’e:… Devamını oku