ŞÂH-I NAKŞBEND HAZRETLERİ

Somuncu Baba

Hâce Bahâeddin¸ mürîdlik döneminde şeyhi Emîr Külâl'in halifelerinden Bahâeddin Dîggerânî (Kışlâkî)'den hadis tahsili yapmış¸ Şemseddîn Külâl'den de Irak meşâyıhının murâkâbe… Devamını oku

İMÂM RABBÂNÎ(K.S.)’NİN GÖRÜŞLERİNİ ETKİLEYEN ORTAM

229-necdet.tosun-03

İmâm Rabbânî Ahmed Sirhindî’nin (ö. 1034/1624) yaşadığı dönem olan 16. yüzyılın sonu ile 17. yüzyılın başlarında Hindistan’da Bâbürlüler Devleti hüküm… Devamını oku

İMÂM RABBÂNÎ (K.S.)’NİN GENEL DİNÎ GÖRÜŞLERİ

İmâm Rabbânî (k.s.)’ye göre tasavvuf ve tarîkat, şerîatın hizmetkârıdır. Yani şerîatın emrettiği namaz, oruç hac ve zekât gibi ibâdetlerin ihlas,… Devamını oku

İMÂM-I RABBÂNÎ (K.S.)’NİN KUR’ÂN VE SÜNNET’E BAĞLILIĞI

231 Dergi-8

İmâm-ı Rabbânî Ahmed Sirhindî (k.s.) Kur’ân-ı Kerîm’e ve Hz. Peygamber (s.a.v.)’in sünnetine uymaya, bid‘at ve hurâfelerden sakınmaya çok özen gösterirdi…. Devamını oku

İmâm-ı Rabbâni Hazretlerinin Abdest ve namaz Hakkındaki Görüşleri/ Necdet Tosun

232 Dergi-8

Hac ve zekât zenginlere, oruç da sağlıklı insanlara farz iken, “namaz” bütün Müslümanlara farzdır. Bu sebeple namaz dinin direği olarak… Devamını oku

İmâm-ı Rabbânî (k.s.)’ye Göre Haramları Terk ve Kul Hakkı

+233 Dergi-8

  Haramları Terk İmâm-ı Rabbânî (k.s.), Molla Muzaffer isimli bir hocaya yazdığı “fâizin haramlığı” hakkındaki mektubunda şöyle demektedir: “O gün,… Devamını oku

İmâm-ı Rabbânî (k.s.)’ye Göre Oruç İbadeti

234 Dergi-10

İmâm-ı Rabbânî (k.s.) Mektûbât isimli eserinde oruç ve Ramazan hakkında şöyle der: Bilinmelidir ki, Ramazan ayı çok kıymetli bir aydır…. Devamını oku

İmâm-ı Rabbânî (k.s.)’ye Göre Zekât İbadeti

235 Dergi-10

İmâm-ı Rabbânî (k.s.) zekât hakkında şöyle der: “Zekât vermek de İslâm’ın şartlarındandır ve kesinlikle yerine getirilmelidir. Zekâtı edâ etmenin en… Devamını oku

İMÂM-I RABBÂNÎ (K.S.)’YE GÖRE TOPLUMA HİZMET VE MÜCEDDİDLİK

236 Dergi-10

İmâm-ı Rabbânî (k.s.) insanlara ve topluma hizmet edip faydalı olmanın önemi hakkında şöyle der: “Bir kimse Allahu Teâlâ’yı zikirle meşgul… Devamını oku

İMÂM-I RABBÂNÎ (K.S.)’YE GÖRE Bid’atlarla Mücâdele

237 Dergi_ORJ-10

“Bid‘at” yenilik ve sonradan ortaya çıkan şey demektir. Ulemâ bid‘atı iki başlık altında toplar: Güzel yenilik (bid‘at-ı hasene) ve kötü… Devamını oku