EHL-İ BEYT BAĞININ GÜLÜ

Somuncu Baba

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım sözlerime… Âlemleri yaratan Allah'a ve Rasûlü'ne salat ve selam olsun… Es-Seyyid Osman Hulûsi… Devamını oku