Sayfa:4

"UZUN İNCE BİR YOL"DA YÜRÜMEK

Somuncu Baba

"Son dönemin büyük sufîlerinden Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi de bu geleneğin günümüzdeki takipçilerinden bir "mutasavvıf şair" olarak edebiyatımızda önemli bir… Devamını oku

SABIR İLE MALÛM OLUR ESRÂR-I HAK

Somuncu Baba

"Sabır¸ neredeyse iyilik oradadır. İyi olmak isteyen¸ iyilikle karşılaşmak isteyen kişi sabırlı olmalıdır. Sabır yabancı tanıdık herkesi özgür kılar. Çünkü… Devamını oku

HAMD VE ŞÜKÜR MAKAMINDA

Somuncu Baba

"Sufilikte gaye¸ sadece kişinin kendi nefsini kurtarması değildir. Başkaları da¸ onların da huzura ermesi bir sufinin en önemli dileğidir. Bu… Devamını oku

NURETTİN TOPÇU'DA "MUALLİM" KAVRAMI

Somuncu Baba

"Temel problem¸ eğitim felsefemizle ilgidir. Nasıl bir gençlik istiyoruz? Onları hangi değerlere göre nasıl eğiteceğiz? Daha da önemlisi yetişekleri yetiştirecek… Devamını oku

EDEBİYATIMIZDA RAMAZAN

Somuncu Baba

Din ile hayat arasında kopmaz bir ilişki vardır. Dolayısıyla bu durum sanatı da etkilemiş¸ dini ve onunla ilgili olan her… Devamını oku

MEHMET AKİF'İN ASIM'I YAHUT : İDEAL GENÇLİĞİN VASIFLARI

“Âkif¸ şiirlerini topladığı Safahat külliyatının altıncı cildini işte böyle bir meseleye¸ gençlik meselesine¸ ayırır ve bu bölümün adını Âsım koyar.”… Devamını oku

ŞEHİTLER YAHUT “TOPRAĞI VATAN YAPANLAR”

Somuncu Baba

Vatan”ı temsil yoluyla “geniş bir ev”e; “millet”i de aynı şekilde “kalabalık bir aile”ye benzetebiliriz. Önemli olan millet fertlerinin vatanlarında huzur¸… Devamını oku

MEHMET AKİF'TE “ÇALIŞMA” FİKRİ

Somuncu Baba

Bekayı hak tanıyan¸ sa’yi bir vazife bilir Çalış çalış ki beka sa’y olursa hak edilir Mehmet Âkif ERSOY Bekayı hak… Devamını oku

TASAVVUF ŞİİRİNDE RAMAZAN

Somuncu Baba

Ramazan ve Şiir… Kutlu Ramazan ayı¸ kendine mahsus özellikleriyle edebiyatımızın en önemli konularından biri olmuştur. Çünkü bu ayda bir yazarı/şairi… Devamını oku

İSTANBUL'UN ŞAİR FATİHİ

Somuncu Baba

“Selâtin-i muazzama-i Osmaniye içinde mükemmel gazeller¸ mürettep kasideler ve kıt’alar inşası ile ibtida tertib-i divan eden Hazret-i Fatih’dir.” “Selâtin-i muazzama-i… Devamını oku