Sayfa:2

KERBELÂ MERSİYELERİ

Somuncu Baba

"Dîdeden su yerine kan akacak dem geldi Kerbelâ günleridir ağla Muharrem geldi" Keçecizâde İzzet Molla İslâm tarihinin en trajik olayı… Devamını oku

EDEBİYATIMIZDA MANZUM HADİSLER

Somuncu Baba

“Hadis” kelimesi terim olarak Hz. Peygamber (s.a.v.)'e nispet edilen söz¸ davranış ve hareketler” anlamına gelse de biz onu daha çok… Devamını oku

ŞİİRİMİZDE KUDÜS VE FİLİSTİN DUYARLILIĞI

Somuncu Baba

“Filistin konusunda ilk bilinçli ses Sezai Karakoç'tan yükseldi. 1969'da Mescid-i Aksa'nın Yahudilerce yakılması üzerine Diriliş Dergisi'nin 1. sayında ‘Ey Yahudi'… Devamını oku

ŞAİR NÂBİ'DE HZ. PEYGAMBER SEVGİSİ

Somuncu Baba

1642 yılında Şanlıurfa'da doğan Nâbi¸ Divan şairlerimiz arasında kendine özgü bir tarzın sahibi bir şair olarak dikkat çeker. Onun şiiri… Devamını oku

FARS ŞİİRİNİN GÜÇLÜ SESİ: HAFIZ-I ŞİRAZİ

Somuncu Baba

Hafız'ın hayatıyla ilgili bilinenler çok sınırlı ama şiiri hakkında bilinenler¸ söylenenler öyle değil. Denilebilir ki Hafız¸ gerek kendi ülkesinin gerekse… Devamını oku

DOĞU'NUN KADİM BİLGESİ: SÂDİ ŞİRÂZÎ

Somuncu Baba

"Sâdî'nin "Bisütun" diye tanınan eser külliyatı içinde çoğu kayıp 16 kitap ve 6 risale bulunmaktadır. Fakat Sâdî denildiğinde akla hemen… Devamını oku

BURSA'NIN MANEVÎ COĞRAFYASI

Somuncu Baba

Ünlü seyyahımız Evliya Çelebi¸ Seyahatnamesi'nde İstanbul'dan sonra gelip gördüğü ilk şehir olan Bursa'ya özel bir yer ayırır. Tarihinden coğrafî özelliklerine¸… Devamını oku

SİİRTLİ BİR GÖNÜL SULTANI İSMAİL FAKİRULLAH (K.S)

Somuncu Baba

"İsmail Fakirullah (k.s.)'ın türbesi de kendisinden özellikle söz edilmesi gereken bir yapıdır. İlk özelliği¸ buranın İbrahim Hakkı Hazretleri tarafından hocası… Devamını oku

HULÛSİ EFENDİ (K.S)'NİN MEKTUPLARI

Somuncu Baba

"Tasavvuf muhitlerindeki bu mektup geleneğinin son asırdaki önemli bir temsilcisi de Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi'dir. Kendisini bir şair olarak da… Devamını oku

BİR İMPARATORLUK SEYYAHI

Somuncu Baba

"Evliya Çelebi¸ edebiyatımızda Seyahatnâme türünde bir ilki teşkil eder. Zira¸ onun eserine kadar Zira bu esere kadar tam anlamıyla Seyahatnâme… Devamını oku