MEHMET AKİF’İN ANKARA YILLARI

194-somuncubaba-akif

Bursa nasıl Emir Sultan, Konya nasıl Mevlâna demekse Ankara da Hacı Bayram Veli demektir. Bu şehirde doğan ve ömrünün büyük… Devamını oku

KAYSERİ'DE YUNUS EMRE TAKİPÇİSİ BİR SUFİ-ŞAİR: İBRAHİM TENNURÎ

Somuncu Baba

"İbrahim Tennurî'nin Yunus Emre ile aralarında vefat tarihleri dikkate alındığında yüz elli senelik bir zaman vardır. Başka bir söyleyişle İbrahim… Devamını oku

ŞİİR VE NASİHAT

Somuncu Baba

Sözü Hikmetle Söylemek Şiir¸ elbette bir söz sanatıdır. Bu yüzden sözü güzel söylemek bu yolun şartıdır. Lakin sözün tek başına… Devamını oku

YUNUS EMRE'NİN SEYAHATLERİ

Somuncu Baba

"Ben yürürüm ilden ile Dost sorarım dilden dile Gurbetde hâlim kim bile Gel gör beni aşk neyledi" Yunus Emre Anadolu'nun… Devamını oku

FATİH'İN ŞAİR OLARAK PORTRESİ

Somuncu Baba

"Fatih'in eğitim gördüğü alanlar içerisinde ise güzel sanatların bilhassa edebiyat¸ musikî ve resmin daha özel bir yeri vardır." Kılıç ve… Devamını oku

KANÛNÎ'DE HZ. PEYGAMBER SEVGİSİ

Somuncu Baba

"Hz. Peygamber (s.a.v.)'in her adı¸ şefaat sebebidir. Dahası o ismin mana ve tecellisine göre farklı farklı nimetlere nail olmaktır." “Hamdülillah… Devamını oku

ANKARA'DA BİR SUFİ-ŞAİR: HACI BAYRAM-I VELİ

Somuncu Baba

"Başta Ankara olmak üzere bütün bir Anadolu'nun gönül mimarlarının başında gelen Hacı Bayram-ı Velî¸ bir yandan geniş halk kitlelerini çiftçilik… Devamını oku

SÜLEYMAN ÇELEBİ VE MEVLİD

Somuncu Baba

"Mevlid'de besmele¸ zikir¸ Allah'ın sıfatları¸ Allah'ın birliği gibi inanışla ilgili konular ve ahlakî pek çok ilkeler üzerinde durulmuştur. Denilebilir ki¸… Devamını oku

SÖZ MÜLKÜNDE BİR PADİŞAH

Somuncu Baba

"Hudâ'dan isterim Bahtî umûr-ı adlde tevfîk Rızâ-yı Hak'dan özge yok derûnumda emel tahkîk" Sultan I. Ahmet İstanbul denildiğinde akla hemen… Devamını oku

MEHMET AKİF'İN MISIR YILLARI

Somuncu Baba

"Akif'in Mısır'a ilk seyahatleri¸ bir gezi mahiyetindendir. Son gelişinden öncekiler ise daha uzun süreli kalışları ifade eder. Ama bunlarda da… Devamını oku