ÖĞRETMENLERİN SOSYAL İLETİŞİM BECERİLERİ

Somuncu Baba

Öğretmenlerin sahip olması gereken sosyal iletişim becerileri geçmişten günümüze konuşulan bir konudur. Öğretmenlerin sahip olması gereken sosyal iletişim becerileri geçmişten… Devamını oku

AHLAKİ DAVRANIŞLARIN PSİKOLOJİK YÖNÜ

Somuncu Baba

Ahlâk herşeyden önce bir öğrenme hadisesidir. Yani insanda bir takım psikolojik mekanizmaların faaliyeti sonunda kazanılan davranış şemalarından ibarettir. Ahlâk herşeyden… Devamını oku

TASAVVUF VE İNSAN

Somuncu Baba

Felsefede mistisizm (gizemlilik) doğaüstü güçlerin var olduğunu ve bu güçlerle ilişki kurabileceğini savunan felsefe düşüncedir. Başka bir ifade ile mistisizm… Devamını oku

ÇOCUK VE AİLE

Somuncu Baba

Günümüzde ailelerin en çok zamanını alan konulardan biri çocuk eğitimidir. Bu konuda da aileler belirli oranda zorlanmakta ve çevresinden yardım… Devamını oku

YUNUS EMRE'YE GÖRE GERÇEK EĞİTİM VE UYGULAMASI

Somuncu Baba

Yunus'a göre gerçek eğitim medresede yapılandan tamamen farklıdır. Medrese eğitimi sosyal hayatın ayrıntılarıyla uğraşırken¸ tasavvuf eğitimi bireysel hayata ve tabiata… Devamını oku

BAŞARI STRATEJİLERİ

Somuncu Baba

Başarı¸ insanların belli bir çalışma sonucunda elde ettikleri üründür. Başarı¸ insanların belli bir çalışma sonucunda elde ettikleri üründür. Bugün tüm… Devamını oku

İNANÇ-İKNA VE MOTİVASYON

Somuncu Baba

“Evet zorlukla beraber bir kolaylık vardır. O halde boş kaldı mı yine kalk başka bir iş ve ibadetle yorul.” (İnşrah… Devamını oku

DÜŞÜNCE VE MOTİVASYON

Somuncu Baba

Düşünce; insan davranışlarına yön veren tek değer. Düşünce; İnsanı diğer varlıklardan ayıran en önemli özellik. Düşünce; insan davranışlarına yön veren… Devamını oku

KENDİNE GÜVEN VE KENDİNE SAYGI

Somuncu Baba

Hemen herkes zaman zaman kendisinden şüpheye düşme şeklinde duyguları tecrübe eder. Çoğumuz olumlu yanlarımızdan çok olumsuz yanlarımız üzerinde durarak kendimizi… Devamını oku