Sayfa:4

HİKMETLİ MENKIBELER

Somuncu Baba

“Muâviye b. İyâs'ın yanında oturuyordum ve konuşuyorduk. Konuşma arasında birisi bahis mevzûu olmuş. Ben de onun aleyhinde bir şey- ler… Devamını oku

MEKTUBUN MUHABBETİ

Somuncu Baba

"Mektuplarla nice dostluklar kurulmuş¸ nice sevgiler gelişmiştir. Mektuplar vuslatı zor olanların gönüllerindeki sevgi ve muhabbetin tercümanı olmuştur. Birinden mektup gelmesi… Devamını oku

ŞEYH HAMİD-İ VELÎ TÜRBESİ'NDEKİ HÜSN-İ HAT LEVHALARI

Somuncu Baba

"Hikmetli ve ibretli sözler bir görsel güzellik olmakla birlikte¸ hakikati ve hikmeti hatırlatma açısından önemli bir kültürel unsurdur. Kadim kültür… Devamını oku

ÂRİFLERİ TANIMAK

Somuncu Baba

“Nefsin isteklerine göre amel¸ onun varlığını artırır. Mürşidin işaretine uygun olarak¸ nebilerin ve velilerin yol göstermesiyle amel etmek ise¸ nefsi… Devamını oku

ÜÇ İRFANÎ ÖĞÜT

Somuncu Baba

“Yaşamın gerçek amacı dünya için çalışıp kazanmak ve biriktirmek¸ iyi bir aile ve iyi bir iş sahibi olmak değildir. Herkesin… Devamını oku

GAFLETTEN GAYRETE

Somuncu Baba

“Utan Hak'dan utan artık Uyan artık uyan artık Bu derd-i aşka yan artık Uyan artık uyan artık” Gaflet;  dinî hassasiyetlere… Devamını oku

DERVİŞLİĞİN HAKİKATİ

Somuncu Baba

Dervişlik¸ Allahu Teâlâ'nın rızasına talip olurken kalp kırmamak¸ gönül kazanmaktır. Gönlünü Allah sevgisiyle doldurmak ve her türlü işini bu sevgilinin… Devamını oku

ALDATICI VEFÂSIZ DÜNYA

Somuncu Baba

"Bu fânî âlem kimseye vefa göstermemiştir¸ sen de vefâsız dünyaya aldanma sakın. Şimdiye kadar hiç kimseye vefâlı davranmadı. Zamâne insanlarında… Devamını oku

MANEVİYAT DEĞİRMENİ

Somuncu Baba

"Baklava¸ taş¸ kum¸ darı sembolleri ile vurgulanan varlıktan geçmek¸ hamlıktan kurtulabilmek için¸ mâneviyat¸ muhabbet değirmeninin taşları arasında nefsin öğütülmesi gerekmektedir."… Devamını oku

HULÛSÎNÂME "ZÂHİR" OLUNCA

Somuncu Baba

Rasûlullah (s.a.v.)'ın¸ Zâhir isimli bir sahâbesi vardı. Zâhir¸ çölde yaşardı. Ara sıra Allah Rasûlüne¸ çöl çiçek ve meyvelerinden hediyeler getirir¸… Devamını oku