Sayfa:20

Editör’den Merhaba (Ocak 2019)

SB_Cocuk_Kapak_219-k

Her anne-baba çocuğunu iyi yetiştirme gayretindedir. Çocuğun erdemli bir insan olarak ahlakî ve dinî değerlerle donanmış olması arzu edilir. Her… Devamını oku

Maneviyat Sultanına Gönülden Bağlanmak

somuncubaba-220-07maneviyat

Cenab-ı Allah (c.c.) halife olarak yaratıp yeryüzüne gönderdiği insanoğlunun emrine yeri ve gökleri vermiştir. Ayrıca onu sınırlarını kendisinin belirlediği bir… Devamını oku

Editör’den Merhaba (Şubat 2019)

SB_Cocuk_Kapak_220-k

Her çocuk annesi için çok değerlidir. Anneler, daima çocuklarının iyi yetişmesini, ahlaklı olmasını isterler. Anne; çocuğu için yaşayan değil, çocuğuyla… Devamını oku

Editör’den… (Şubat 2019)

SB_Aile_Kapak_220-k

İnsan hayatının iki önemli ve vazgeçilmez değeri vardır. Bunlar; vakit ve gençliktir. İnsana verilmiş olan en güzel ve paha biçilmeyen… Devamını oku

Cân Mülküne Aşk Sancağını Dikebilmek

somuncubaba-221-07can

Tasavvuf tarihi boyunca büyük sûfîler sohbetlerinde ve eserlerinde aşk ve muhabbetten çokça söz etmişlerdir. Tasavvuf ehlinin tamamının gayesi imanı muhafaza… Devamını oku

İnsan Suretinde Haşrolmayı Dilemek

somuncubaba-222-08insan_sureti

İnsan bütün varlıklar arasında mükemmel bir yaratılışa sahiptir. Ahsen-i takvîm sırrına mazhar olmuştur. Allah’ın sıfatlarından tecelliler taşıyan özelliklere hâizdir. Böyle… Devamını oku

Editör’den… (Nisan 2019)

SB_Aile_Kapak_222-k

Şaban ayı, ilâhî feyz ve bereketin yeryüzünü sevince gark ettiği anevî bir zaman dilimidir. İbadet eden Müslümanlar için manevî kazanç… Devamını oku

Editör’den Merhaba (Nisan 2019)

SB_Cocuk_Kapak_222-k

Her sevgi küçük yaşlarda iken başlar ve öğrenilir.  Rabbimizin bize nimetler sunduğu doğal çevrenin korunması için çocukken kazanılan ağaç, bitki… Devamını oku

Şehitlik: Ardında Ağlayanı Olmak

somuncubaba-223-04sehitlik

Şehit, ölüp yok olan değil; hayatı devam eden ölümsüzleşen kimsedir. Onun içindir ki şehit diridir, ölmez, onlara “ölü” denmeyeceği ayet-i… Devamını oku

Hulûsi Efendi Hazretleri’nin Sadra Şifa Sohbetleri

somuncubaba-224-05sadra_sifa

Sohbet, mürîdin tasavvufî yolda istikamet üzere yürüyüp mesafe kat etmesini sağlayan önemli vasıtalardan biridir. Tasavvufta mürîdin, mürşidi ile görüşmesi, mürşid-i… Devamını oku