Sayfa:2

NAMAZ MÜ’MİNİN MÎRACIDIR

Somuncu Baba

(Kalbi huzur ile kıldığımız ütün benliğimize sirayet eden namaz ibadeti¸ manevi bir yolculuk gibi insanı yücelere eriştirir. Miraç ve isranın sırları bütün namazın içinde gizlenmiştir. Bu hissiyat ile kılınan namaz Mü’minin miracıdır.)

SABRETMEYİ ÖĞRENEBİLMEK

Somuncu Baba

Sabr edip Hak’dan gelen cümle belâya razı ol/ Dostdan ihsandır deyüben ehl-i idrâk olagör (“Allah’tan sana imtihan için gönderilen bütün… Devamını oku

SIDK VE MUHABBETİN GÖSTERGESİ AHDE VEFÂ

Somuncu Baba

"Vefâlı insanlar duygu¸ düşünce ve tasavvurda aynı şeyleri gül güzelliğiyle paylaşan kişilerdir. Kin¸ nefret ve kıskançlık gibi duygular vefâkâr gönüllerde… Devamını oku

VARINI TERK EDİP YOKLUĞA ERİŞEN DERVİŞLER

Somuncu Baba

"Mürşid elin tutmayan¸ ikrarlığa yetmeyen Vârını terk etmeyen¸ derviş olası değil" "Bir mürşid-i kâmile intisap etmeyen¸ onun izini takip etmeyen¸… Devamını oku

HAK İLE BERABER OLAN ÂŞIKLARIN GÖNÜLLERİ

Somuncu Baba

"Allah aşkı ile yananların gönülleri¸ sevgiliyle beraber olan¸ sevgilinin emrine uyan bir muhabbet kuşatması içerisindedir. Bundan dolayıdır ki âşıkların iç… Devamını oku

HULÛSİ EFENDİ (K.S.)'NİN İZİNDE İHLÂS İLE YOLA KOYULMAK

Somuncu Baba

“Manevî sofradan etrafındaki nasiplilere ikram eden mürşid-i kâmilin eteğini ihlâs ile tut. O insan-ı kâmile manevî evlat olursan¸ aşk yolunda… Devamını oku

BİR UMRE ZİYARETİ BİR MEDİNE MUHABBETİ

Somuncu Baba

"Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Hamid Hamideddin Ateş Efendi ile beraber altı yüz kişilik ziyaretçi grubunda¸ yürekler… Devamını oku

CEMÂLİ İSTEYENLER DÜNYAYA İTİBAR ETMEZLER

Somuncu Baba

Yârin cemâlin seyridir kâr u vârımız Yokdur cihânın varına i'tibarımız Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s.) Mutasavvıflar Allah'ın lütuf ve rızâsını… Devamını oku

EHLULLAH ALLAH'IN KILICIDIR

Somuncu Baba

Seyf-i meslûl-i İlâhîdir ehlu'llâh Her umûrunda Muîn'dir Allâh Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s.) İnsan-ı kâmiller¸ kalpleri ihya eden ve bozulan… Devamını oku

GÖNÜL AYNASI

Somuncu Baba

"İki cihânın mebde‘i bir kalb içinde gizlidir Âyîne-i dîdâr olur âşıkların gönülleri" Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s.) Tasavvufta Allah'ın kendilerinde… Devamını oku