KALEMİ KILICINDAN KESKİN SAHABE ABDULLAH BİN RAVAHA (R.A)

Somuncu Baba

“Varlığım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki¸ onun sözleri¸ Kureyş müşriklerine ok yağdırmaktan daha tesirlidir. “Varlığım kudret elinde olan… Devamını oku

FEDAKÂRLIK ÂBİDESİ: SUHEYB-Î RÛMÎ

Somuncu Baba

“Allah müminlerin canlarını ve mallarını kendilerine cennet vermek üzere satın almıştır…” (Tevbe-111) İnsanları gerçek anlamda iyiliğe ulaştıracak olan en temel… Devamını oku

YÜRÜYEN ŞEHİD TALHA B. UBEYDULLAH (R.A)

Somuncu Baba

Aşerei Mübeşşere “Çârı yârı dahi Zübeyir ve Talha¸ Abdurrahman¸ Sad¸ Said¸ Ubeyde” ………………………Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Aşerei Mübeşşere “Çârı yârı… Devamını oku

ÜMMETİN EMÎNİ OLAN SAHABE: EBÛ UBEYDE BİN CERRAH (R.A)

Somuncu Baba

“Ebû Ubeyde¸ kahramanlığıyla tanındığı kadar¸ “Emîn'ül-Ümme (ümmetin emini)” lâkabıyla meşhur olmuştur. Rasûlullah onun için: ''Her ümmetin bir emini vardır¸ bu… Devamını oku

ZÜHD VE TAKVA SAHİBİ BİR SAHABİ: EBU ZERR EL-GIFARÎ

Ebu Zerr (r.a.) Mekke'nin ticaret yolu üzerinde Gıfar denilen bir kabileye mensuptur. Bunlar genellikle cahiliye devrinde yol kesmek¸ kervanları soymak… Devamını oku

CÖMERTLİK TİMSALİ BİR SAHABİ ABDURRAHMAN BİN AVF (R.A)

Somuncu Baba

İslamî ahlakın güzellikleri içerisinde yer alan cömertlik¸ genel olarak insanın kendi hakkını gönül rızası ile başkasına devretmesidir. Kendisinin herhangi bir… Devamını oku