GÖNÜLDÜR YIKMA KÂBE'Yİ

Somuncu Baba

Rıza-yı Hakk'a ulaşmamız¸ onun yarattıklarına karşı olan tutumumuzla ilgilidir. Yaratılanların en şereflisi olan ve edebiyatımızda "merdüm-i dîde-i ekvân" olarak bilinen… Devamını oku