Sayfa:4

BİR HADİSİN DÜŞÜNDÜRDÜĞÜ ÖZDENETİM

Somuncu Baba

“Dünyevileşme gün geçtikçe artmakta¸ insanlar zevk peşinde koşmaya başlamakta ve sadece tatmin arayışına girmektedir. Dünyevileşen günümüz insanı¸ nefsini tatmin için… Devamını oku

EMÂNETİ EHLİNE VERMEK

Somuncu Baba

İslâm'ın temel prensiplerinden biri emânettir. İslâm dininde emânete çok fazla önem verilmiş¸ ferdî ve sosyal huzurun¸ maddî ve manevî kalkınmanın… Devamını oku

KUL HAKKI

Somuncu Baba

Hak kavramının İslâm dininde çok özel bir yeri vardır. İslâm yazılı kaynaklarında çeşitli anlamlarda kullanılan hak kelimesi sözlükte¸ "gerçek¸ sâbit… Devamını oku

KAPANMAYAN AMEL DEFTERİ

Somuncu Baba

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v)¸ Müslim'in Ebû Hureyre (r.a)'den rivâyet ettiği bir hadîs-i şeriflerinde şöyle buyurmaktadır: “İnsanoğlu öldüğü zaman bütün amellerinin sevabı… Devamını oku

ÇOCUKLARA KARŞI SORUMLULUKLAR

Somuncu Baba

Anne-babanın çocuklarına karşı görev ve sorumluluklarına denilince; öncelikle şunlar akla gelir: Anne-babanın çocukları üzerinde hakkı olduğu gibi çocukların da anne… Devamını oku

DUAYA İCABET

Somuncu Baba

"Allah'ın dualara icabet etmesi demek; duayı kabul edip kulunun istediğini hemen vermesi demek değil¸ yapılan dualara Allah'ın karşılık vermesi demektir."… Devamını oku

HAYÂ DUYGUSUYLA YAŞAMAK

Somuncu Baba

"Hayâ imandan olduğuna göre¸ hayâsız kimsenin ya imanı zayıftır veya hiç yoktur. Hayâsız bir kimsenin¸ "Kalbim temizdir¸ imanım kuvvetlidir." demesinin… Devamını oku

HAYATI EBEDÎLEŞTİRMENİN YOLUDUR HİZMET

Somuncu Baba

Yüce dinimiz devamlı surette bizlere böyle bir sorumluluk bilinci aşılamaya¸ bizleri bütün insanlık için yararlı işler yapmaya çağırmaktadır. Allah'ın emri… Devamını oku

TOPLUMU FAZİLETE GÖTÜREN ADALET VE İYİLİĞİ EMRETMEK

Somuncu Baba

"Her Cuma imamlar hutbenin sonunda yüksek sesle Nahl Suresi'nin 90'ncı ayetini okurlar. Hiç merak edeniniz oldu mu niçin bu ayet… Devamını oku

KAYBOLMAYA YÜZ TUTMUŞ ÖNEMLİ DEĞERLERİMİZDEN: "MİSÂFİRPERVERLİK"

Somuncu Baba

İnsan toplu halde yaşamak mecbûriyetinde olan sosyal bir varlıktır. Beşerî münâsebet gereği insanlar birbirleriyle zaman zaman ziyâretleşirler. Bu ziyâretleşme esnasında… Devamını oku