Sayfa:2

ÇALIŞMA VE İŞ AHLAKI

Somuncu Baba

"Çalışmak¸ Allah'ın ezelî kanunudur. Kâinatta her şey bu kanuna boyun eğmiş¸ her zerrenin varlığı¸ çalışmaya bağlı kılınmıştır. Her yaratık¸ hayatını… Devamını oku

İMAN AMELİ GEREKTİRİR

Somuncu Baba

Yukarıdaki zikrettiğimiz âyetlerde de açıkça görüldüğü üzere amel ile iman arasında çok yakın bir ilişki vardır. Kur'an-ı Kerim'in birçok âyetinde… Devamını oku

TEMİZ TOPLUM ÖZLEMİ

Somuncu Baba

İşte ülkemizden içinde Allah korkusu olan ve doğru sözlü bir mü'min kızımızın îtirafları böyledir. Demek ki¸ Allah korkusu ve doğru… Devamını oku

İFTİRA SOSYAL BİR FELAKETTİR

Somuncu Baba

Kur'an¸ peygamberlerin kıssalarını naklederken zaman zaman onların maruz kaldığı iftiraları da anlatmaktadır. Kur'an'da¸ geçmişte¸ Allah'ın elçilerinin ve onlar gibi Kur'an… Devamını oku

DÜNYA ÂHİRETİN TARLASIDIR

Somuncu Baba

Çalışmak genel anlamda iki türlüdür: Biri dünyevî¸ diğeri uhrevîdir. Dinimiz ikisini birbirinin tamamlayıcısı olarak kabul etmektedir. Zira dünyayı âhiretten ayırmak… Devamını oku

İSLÂM'DA İLK ÖĞRETMEN: MUS'AB B. UMEYR (R.A)

Somuncu Baba

"Tarihler Miladi 610 yılını gösterirken Peygamber Efendimize ilk vahiy indiğinde Mus'ab 25 yaşında idi. İslâm daveti yavaş yavaş Mekke'de yayılmaya… Devamını oku

İSRAF VE ZARARLARI

Somuncu Baba

İsraf öyle bir hastalıktır ki¸ ona alışan kimse parayı ve malı verirken layık olanla olmayanı ayırt edemez hale gelir. O… Devamını oku

AMELLERİ İBADETE ÇEVİREN İKSİR: NİYET

Somuncu Baba

İbn Hacer¸ "Fethu'l-Bârî"de bu hadisin sebeb-i vürûdu ile ilgili şöyle bir olay anlatır: Rasûlullah'ın Medine'ye hicret etmesi üzerine¸ Müslümanlar Mekke'yi… Devamını oku

AFFETMEK

Somuncu Baba

İnsan yaratılışı gereği¸ toplum halinde yaşamak zorundadır. Onun mutluluğu¸ huzuru¸ toplumun huzur ve mutluluğuna bağlıdır. Zira kişisel bazda huzur ve… Devamını oku

ÖZLEMLE BEKLENEN ZAMAN DİLİMİ: ÜÇ AYLAR

Somuncu Baba

"Dinimizde kutsal sayılan geceler¸ bu ayların içinde yer almaktadır. Sevgili Peygamberimiz ve onun güzide sahabesi bu aylara ve bu gecelere… Devamını oku