Sayfa:7

GÖNÜLDEKİ TECELLÎ

Somuncu Baba

Osman Hulûsî Efendi (ks): “Gözüm gün yüz ile rûşen özüm hicre leb-â-lebdir Elimde bâde-i gül-gûn dilimde zikr-i gabgabdır” beytiyle başlayan… Devamını oku