Sayfa:4

İLÂHÎ AŞKLA MEST OLMAK

Somuncu Baba

Dîvân edebiyatımızda sâkî¸ câm¸ bâde¸ şarâb¸ mest gibi¸ aslında insanı sarhoş eden ve içki meclisini hatırlatan bir takım unsurlar çokça… Devamını oku

GÖNLÜMÜZÜ TEMİZ TUTALIM

Somuncu Baba

Birçok vesile ile ifade edildiği gibi maddî ve manevî bakımdan insanın vücudunda en önemli yer kalbtir. Birçok vesile ile ifade… Devamını oku

SABÂH RÜZĞARIYLA SELÂM

Somuncu Baba

Edebiyatımızda hemen her şairin kaleme aldığı na’t-ı şeriflerde şairin Hazret-i Peygamber’e duyduğu muhabbetin¸ ona olan özlem ve hasretin¸ kıyamet günü… Devamını oku

ALLAH GÂNÎ VE BÂKθBİZ FAKÎR VE FÂNİYÎZ

Somuncu Baba

Bu şiirde Hulûsî Efendi¸ önce Fakr ve Kenz kelimeleri üzerinde durmaktadır. Bu iki kelimeden birincisi Peygamberimiz (s.a.v)’in “Fakirlik benim övündüğüm… Devamını oku

NEFSİN¸ ŞEHVETİN VE ŞEYTANIN ŞERRİNDEN KURTULALIM

Somuncu Baba

Mutasavvıflar insanın kemâline mâni olan düşmanları sayarken en başta nefiş şehvet ve şeytanı sayarlar. Mutasavvıflar insanın kemâline mâni olan düşmanları… Devamını oku

TAKDİRE RIZA GEREKİR

Somuncu Baba

Âlemlerin Rabbi olan Cenâb-ı Hak bütün varlıklara hayat verip¸ onların bütün ihtiyaçlarını da takdir etmiştir. Âlemlerin Rabbi olan Cenâb-ı Hak… Devamını oku

SEVMEK FEDAKARLIKTIR

Somuncu Baba

Hakîkî intisap¸ gerçek sevgi¸ birine olan bağlılık sadece ona söylenen sözlerle¸ ona yazılan medhiyelerle olmaz. Sevgi kişinin hâline¸ yaşantısına aksetmelidir…. Devamını oku

HULUSİ KALB İLE DUA

Somuncu Baba

Du⸠yalvarmak¸ yakarmak demektir. Daha özel manasıyla Cenâb-ı Hakk’a yalvarmak¸ Ondan istekte talepte bulunmak demektir. Du⸠yalvarmak¸ yakarmak demektir. Daha… Devamını oku

HULUSİ EFENDİ'NİN ARAPÇA – TÜRKÇE NAT'I

Somuncu Baba

Edebiyatımızda en çok işlenen sevgilerin başında âlemlere rahmet olarak gönderilen Rasûlullâh (s.a.v)’in sevgisi gelmektedir. Edebiyatımızda en çok işlenen sevgilerin başında… Devamını oku

SEVGİ DE BUĞUZ DA ALLAH İÇİN

Somuncu Baba

Hulûsî Efendi’nin şiirlerinde gönül konusu oldukça yer işgal eder. Geçmiş sayılarımızda da çeşitli gazel açıklamalarında bu konunun ele alındığını¸ hatta… Devamını oku