Sayfa:3

BİR SOHBET DEĞERLENDİRMESİ DOST MECLİSİ Mİ?

Somuncu Baba

Bizim kültürümüzde sohbetin önemli bir yeri vardır. Hatta eğitim ve öğretimde bile sohbetin önemi inkâr edilemez. Hz. Peygamber (s.a.v)'in Mescid-i… Devamını oku

BİD'ATLERDEN SAKINALIM

Somuncu Baba

Hazret-i Peygamber ve Hulafâ-yı Râşidîn'in saadet asrından sonra Müslümanlar arasında onların tertemiz ve örnek hayatlarına uymayan birtakım farklı anlayışlar ortaya… Devamını oku

HAKK'IN RIZÂSI VE EBEDÎ HAYAT İÇİN

Somuncu Baba

Osman Hulûsî Efendi'nin muhtelif şiirlerinde olduğu gibi bu gazelinde de fânî olan dünyadan ve onun çeşitli lezzetlerinin geçiciliğinden söz edilmektedir…. Devamını oku

DUÂLARIMIZ EKSİLMESİN

Somuncu Baba

Geçen ayki 93. sayımızda Hulûsî Efendi’nin duâ edip yalvardığı bir gazelini konu edinmiştik. Bu arada duâlarımızın Allah katında kabûl edilmesini… Devamını oku

DUÂMIZ MÜSTECÂB OLSUN

Somuncu Baba

Duâ ve münâcât¸ mü'minin her zaman başvuracağı bir ameldir. Âciz ve her zaman günaha düşen kulun¸ Ganî ve Gaffâru'z-zünûb olan… Devamını oku

SOMUNCU BABA'DAN OSMAN HULÛSİ'YE İRŞAD VE HİZMET KERVANI

Somuncu Baba

“Hâmid-i Velî geçimini temin etmek maksadıyla burada kendi eliyle yapıp pişirdiği ekmekleri çarşı pazarda satan yaşlı bir zât olarak tanındığından… Devamını oku

HER DERDİN ÇARESİ ÖLÜM

“Her derd ki var¸ var dermânı.” diyerek var olan her derdin bir çaresinin bulunduğunu ifade etmektedir. Hâlbuki Hulûsî Efendi bu… Devamını oku

HANGİ ŞÂHIN İHSANI!

Tasavvufî zâviyeden konulara bakan şairimiz bu gazelinde vîrân olmuş kalbinin tedâvîsi için bir padişahtan lütuf ve ihsân istemekte; içinde var… Devamını oku

CENÂB-I HAKK'A İLTİCÂ

Somuncu Baba

Hulûsî Efendi (k.s)¸ aşağıdaki gazelinde gayet samîmî bir yakarışta bulunuyor. Ancak bu yakarışı kime yaptığı açıkça ifade edilmiyor. Hulûsî Efendi… Devamını oku

NASIL TEVBE EDELİM?

Somuncu Baba

Zaman zaman İslâmî duyarlılığımızı yitirdiğimiz¸ Rabbimize olan kulluk vazifelerimizi tam mânâsıyla yerine getiremediğimiz olmaktadır. Zaman zaman İslâmî duyarlılığımızı yitirdiğimiz¸ Rabbimize… Devamını oku