ÖMÜR BİR SERMÂYEDİR KIYMETİNİ BİLELİM

Somuncu Baba

"İnsan zaman zaman¸ mal mülk¸ evlâd u ıyâl derdinde koşarken Allah'a olan kulluk vazifesini yerine getirmemekte¸ bâkî olan ahret azığının… Devamını oku

GÖNLÜMÜZE İSTİKÂMET VERELİM

Somuncu Baba

"Atalarımız gönülsüz yapılan işin¸ yenilen aşın bile ya karın ya da baş ağrıtacağını söylerler. Hatta onlar "Gönülsüz namaz¸ göğe ağmaz."… Devamını oku

İYİ BİR ÖRNEK

Somuncu Baba

İnsan¸ kendisine kimi örnek alır; ailesine¸ çocuklarına¸ komşularına v.s. kimi örnek gösterir? Kime gıpta eder? Her ferdin hayatının çeşitli dönemlerinde… Devamını oku

HULÛSÎ EFENDİ (K.S.)'DEN NASÎHAT

Somuncu Baba

"Dinimiz içimizden iyiliği emreden¸ kötülüklerden nehyeden bir topluluğun olmasını emretmektedir. Büyüklerimizin sözleri¸ nasihatları¸ manzum veya mensur eserleri insanları hep iyiliğe¸… Devamını oku

SADECE CENÂB-I HAKK'A BOYUN BÜKELİM

Somuncu Baba

Allah'ı sevmek ise sadece lisan ile değil¸ O'na tam teslim olmakla mümkündür. Çünkü insan sevdiğinin arzularını yerine getirmekle mutlu olur…. Devamını oku

O'NUN RIZASI

Somuncu Baba

Dünyanın geçici hevâ ve hevesleriyle oyalanan insanlar¸ gaflet yüzünden burada yaptıklarının âhirette hesâbını vermeyi bir an için unutanlar¸ çoğu zaman… Devamını oku

TENHÂDA YALNIZ DEĞİLİZ

Somuncu Baba

Gönülde tecellî eden sevgiler bazen insanı öyle yakar ki¸ bu yakıcı ateş başka şeylerde bulunmaz. Buna şairlerimiz dil yâresi¸ gönül… Devamını oku

ÖMÜR SU GİBİ AKIP GEÇİYOR

Somuncu Baba

"Es-Seyyid Osman Hulûsî Efendi (k.s.) de okuyanlarını¸ sevenlerini îkâz etmek için bu konuya dikkat çekmekte¸ insana ârız olan bir derdi… Devamını oku

MEKTÛBÂT'DA İHRAMCIZADE İSMAİL HAKKI TOPRAK

Somuncu Baba

"Osman Hulûsî Efendi'nin Mektûbât'ında yer alan 66 mektuptan 3 tanesi doğrudan şeyhi İhrâmcızâde İsmail Hakkı Toprak merhûma yazılmıştır. Bazı mektuplarda… Devamını oku

DERVİŞ

Somuncu Baba

Mürşidler¸ müridlerine¸ dervişlerine böyle bir hayat tarzını öğütlerler. Tabiidir ki bu durum dünyadan tamamen el etek çekmeyi¸ fakr u zarûret… Devamını oku