RASÛLULLAH (S.A.V)'I SEVMEK İMANDANDIR

Somuncu Baba

"Peygamberimizin hadislerini ve bu konuyla ilgili yazılmış kıymetli eserleri çok okumalı¸ ayrıca Yüce Rabbimizi ve Sevgili Habibimizi tanıyan ilim ve… Devamını oku

RASÛLULLAH (S.A.V)'I SEVMEK İMANDANDIR

Somuncu Baba

Bu başlık büyük hadis imamı Buhârî'nin meşhur eseri “el-Câmiu's-Sahîh”in ikinci bölümü “Kitabu'l-îman”dan bir babın adıdır.1 Aslında başlıkta ifade edilen muhteva¸… Devamını oku

HULÛSİ EFENDİ'NİN İNSANLIĞA NASİHATI

Nasîhat manzûmesinin en dikkat çeken yönlerinden birisi¸ bütün insanlığa seslenmesi ve Allah Teâlâ’nın yarattığı her canlının ıslahının hedef olarak seçilmesidir…. Devamını oku