Sayfa:2

ÇOCUK EĞİTİMİNDE ANNE

GENÇLER; NELERİ, NİÇİN OKUMALI?

Eğitim¸ bireyin düşünce ve davranışlarında olumlu yönde değişikliklerin ve gelişmelerin meydana gelme sürecidir. Ve bu süreç bebeğin anne karnındaki oluşumundan… Devamını oku

İYİ ANNE/BABA OLMAK İÇİN YAPMAMIZ GEREKENLER

Çocuk sahibi olmak bir nimettir. Allah'ın bir lütfu ve iyiliğidir. Hiç kimse iyi anne-baba olarak doğmaz. Çocuk sahibi olmak bir… Devamını oku

HACCIN FAZİLETİ VE FAYDALARI

Somuncu Baba

Gücü yetenin¸ ömründe bir kere¸ Kâbe'ye gidip¸ oraya mahsus ibadetleri yapması farzdır. Gücü yetenin¸ ömründe bir kere¸ Kâbe'ye gidip¸ oraya… Devamını oku

ÇOÇUK EĞİTİMİNDE TEKNOLOJİNİN YERİ

Somuncu Baba

Yıllar öncesinde çocukların ve gençlerin hayatında gazete¸ dergi ve radyo gibi kitle iletişim araçları önemli bir yer tutarken¸ bugün televizyon¸… Devamını oku

ÇOÇUK EĞİTİMİNDE AİLENİN ÖNEMİ

Somuncu Baba

Eğitimin en iyi gerçekleştirildiği yer kuşkusuz ailedir. Çocuk; ilk dinî ve ahlakî bilgilerini¸ tutum ve davranışlarını ailesinden öğrenir. Temel değerler… Devamını oku

MUTLU BİR YUVA İÇİN

Somuncu Baba

Dünyada mutlu olabilmemiz ve yaşadığımız hayattan zevk duyup¸ sevebilmemiz; İslâm temelleri üzerine kurulan ve devam eden aile ile mümkündür. Dünyada… Devamını oku

PEYGAMBERİMİZ (S.A.V) EŞSİZ BİR AİLE REİSİYDİ

Somuncu Baba

Bir kimsenin aile hayatı¸ onun ahlâkının¸ davranışlarının ve karakterinin gerçek aynasıdır. İnsanın ev dışında ve sosyal hayattaki bütün hareketlerini yapmacık… Devamını oku

PEYGAMBERİMİZ (S.A.V) VE COCUKLAR

Somuncu Baba

Çocukların iyi eğitilmeleri¸ manevi değerlerle donatılmaları¸ olumlu kişilik özelliklerine sahip olmaları aile¸ devlet ve millet için hassas bir noktadır. Çocukların… Devamını oku

OKULDA AKRAN İSTİSMARI

Somuncu Baba

Akran istismarı bir bireyin veya grubun gücünü kötüye kullanarak başka bir bireyi veya grubu bir kereden fazla rahatsız etmesi¸ incitmesi… Devamını oku

TATİLDE EĞLENİRKEN ÖĞRENMEK

Sevgili Çocuklar! Bir eğitim-öğretim yılını daha geride bıraktık. Geçirdiğimiz bu yıl içerisinde her biriniz okuduğu eğitim kademelerinin gerektirdiği bilgileri öğrenebilmek… Devamını oku