MİLLÎ BİRLİK VE BERABERLİK

Somuncu Baba

“Dinimiz bir vücud gibi olmamızı ve birbirimize karşı hürmetkâr bulunmamızı emreder. Binaenaleyh; tam birlik ve beraberlik içerisinde milletimizin ve memleketimizin… Devamını oku

DEVLETİN GÖLGESİNDE VATANI SEVMEK

Somuncu Baba

Vakfımızın yıllardır Darende başta olmak üzere tüm Türkiye'ye sosyal¸ kültürel ve ekonomik sahada birçok katkıları olmuştur. Dünyevî hiçbir beklenti olmaksızın¸… Devamını oku

GÖNÜLLER DARENDE'DE BİRLEŞİYOR

Somuncu Baba

Vakfımız tarafından 30 Temmuz 2016 tarihinde tertip edilecek olan "Somuncu Baba ve Hulûsi Efendi Anma Merasimi'nden" gayemiz; bu büyük zatları… Devamını oku

ES-SEYYİD OSMAN HULÛSİ EFENDİ (K.S.)

Somuncu Baba

Vakfımızın kurucusu Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Hazretleri'nin ahirete irtihalinin sene-i devresinde onu anıyor¸ bıraktığı eserleri anlama gayretiyle ruhumuzu dinginleştiriyoruz. Bu… Devamını oku

ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE ANARKEN

Somuncu Baba

Çağ açıp çağ kapayan ve Sultan Mehmed'e fatih unvanını kazandıran İstanbul'un fethi sadece 1453 yılını sevince boğan bir zafer olmakla… Devamını oku

BİR PEYGAMBER ÂŞIĞI: KANÛNÎ SULTAN SÜLEYMAN

Somuncu Baba

Osmanlı hükümdarlarının hepsi Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'e muhabbet ve bağlılıkta adeta kendileriyle yarışmışlardır. Bunlardan birisi de Kanûnî Sultan Süleyman'dır. Öyle ki¸… Devamını oku

HACI BAYRAM-I VELÎ HAZRETLERİ

Somuncu Baba

Somuncu Baba Hazretleri'nin halifesi¸ manevî âlemde “Sultanu'l-arifin¸ kulubu'l-aşıkîn” olan Hacı Bayram-ı Velî Hazretleri; Ankara yakınlarındaki Zü'l-Fadl Köyü'nde dünyaya gelir. Asıl… Devamını oku

SOMUNCU BABA HAZRETLERİNİN HUTBE İRAD ETTİĞİ BURSA ULU CAMİİ MİNBERİ

Somuncu Baba

Bursa Ulu Camii¸ Yıldırım Bayezid Han tarafından Niğbolu Zaferi'nin ardından bir nişane olarak 1396-1399 yılları arasında yaptırılmıştır. Cami bütün yönleriyle… Devamını oku

SULTAN AHMED HAN

Somuncu Baba

İstanbul'un manevî büyüklerinden Azîz Mahmûd Hüdâyî Hazretleri Osmanlı döneminde sekiz padişah devrini idrak etmiş bir Allah dostudur. Allah dostlarının Osmanlı… Devamını oku

MISIR'DA OSMANLI İZLERİ

Somuncu Baba

Ecdadımız Osmanlı¸ Mısır'da uzun yıllar hâkimiyet sağlamış ve başta başkent Kahire olmak üzere İskenderiye¸ Tanta¸ Şarkiye gibi büyük kentlerde eşsiz… Devamını oku