Sayfa:5

GÖNÜL SÂFİYETİ

Somuncu Baba

İnsan fiilleri dinî açıdan ikiye ayrılır. Bedene ait fiillere a'mâl-i zâhire ve ef'âl-i beden denirken¸ kalbe ait fiillere a'mâl-i kulûb… Devamını oku

İLÂHÎ RAHMETE SUSAMAK

Somuncu Baba

"Mü'minlerin Allah'tan gelecek iyiliğe karşı umut beslemeleri¸ ölüm sonrası hayat için ümitli olmaları¸ onlara pek çok avantaj sağlar. Sahip oldukları… Devamını oku

HULÛSÎ EFENDİ'NİN DİVAN'INDA ÖNGÖRÜLEN GÖNÜL SAFİYETİ

Somuncu Baba

"Gönül terbiyesini sağlayanlar varlıktan geçip yokluğa ererler. Kıvama ermiş kalbler azı çok eyler¸ hiçliğe erdikten sonra sahip olmanın gücüne kavuşurlar…. Devamını oku

GİZLİ ŞİRK: RİYÂ

Somuncu Baba

"Nihâyet ehli¸ güzellikleri ‘cem' halinde¸ günahları ise ‘fark ' halinde bulurlar. Yani güzellikleri kendilerinden bilmezler¸ ancak günahları kendilerinden bilirler. Bu… Devamını oku

HULÛSİ EFENDİ (K.S.)'NİN AŞK MEKTEBİ

Somuncu Baba

"Kurulan aşk pazarında her gelene yüz vermemek de vardır. Vuslata ermek ümidiyle can verenlerin tek derdi Sevgili'nin rızâsını kazanmaktır. Âşıklar¸… Devamını oku

VERA' DUYGUSU İLE DİNÎ HASSASİYET

Somuncu Baba

"Vera' duygusu azalan isimlerin heybeti kaybolmakta¸ vera' duygusunu göz ardı eden toplumların değer yargıları ters yüz olmaktadır. Din anlayışındaki salâbet¸… Devamını oku

NEFSİ KINAMA GELENEĞİ OLARAK MELÂMET NEŞVESİ

Somuncu Baba

"Bir melâmînin uzak durması gereken özellikler¸ bezenmesi gerekenlerden¸ terk etmekle mesul olduğu fiiller¸ yerine getirmesi istenilen fiillerden daha fazladır." Zühd… Devamını oku

TARÎKATLARDA EĞİTİM METODU: LETÂİF-İ HAMSE

Somuncu Baba

Atvâr-ı seb'a usulünü benimseyen nefsânî tarîkatlar¸ nefs-i emmâre¸ nefs-i levvâme¸ nefs-i mülhime¸ nefs-i mutmainne¸ nefs-i râziye¸ nefs-i marziye ve nefs-i… Devamını oku

KADIN SÛFÎLER

Somuncu Baba

"Râbiatu'l-Adeviyye Allah'a olan sevgisinden dolayı¸ ibadetlere mukâbil cennet beklentisini¸ efendisine ücret karşılığı hizmet eden bir hizmetçi konumuna düşmek olarak görmüştür…. Devamını oku

İRFÂN BAĞININ GÜLLERİ

Somuncu Baba

“Sûfî şairlerin kendilerini “âşık” olarak tanımladıkları gibi “ârif” olarak da tanımladıkları görülür. Çünkü onlara göre artık hakîkatler münkeşif olunca temkin… Devamını oku