Sayfa:4

NEFİSLE MÜCÂDELENİN AŞAMALARI

Somuncu Baba

“Doğanın nefsi körelsin¸ vahşiliği kalmasın ve avcıya alışsın diye gündüzleri aç ve susuz¸ geceleri uyanık tutar. Avcıya alışıp evcilleşince¸ avcı… Devamını oku

MÜSLÜMANIN BAYRAM SEVİNCİ

Somuncu Baba

“Bizim bayramlarımız¸ tekbîr ve namazla başlar¸ bayramın açılışı camide yapılır. Müslümanın bayramında çılgınlık¸ günah ve israf yoktur. Müslümanın bayramı sadece… Devamını oku

HULÛSİ EFENDİ (K.S)'NİN DÎVÂN'INDA DERVİŞLİK AHLÂKI

Somuncu Baba

Yetkin insan olmanın yolunu tasavvufta gören Osman Hulûsi Efendi¸ seyr u sülük eğitimi gören dervişin basiret ehli olmasını önemsemektedir. Dervişin… Devamını oku

DEĞERLER EĞİTİMİ VE GENÇLİK

Somuncu Baba

Peygambeerlerin kulluk¸ adâlet¸ merhamet¸ ilim ve dayanışma ruhuna yönelik davetlerine icâbette genellikle gençler öncü olmuşlardır. Çünkü gençlerin hesâbı yoktur. Çünkü… Devamını oku

İSLÂM'IN ÖNGÖRDÜĞÜ ADÂLET ÇİZGİSİ

Somuncu Baba

“İslam'a göre¸ kâinatın düzeni adâletle ayakta durur¸ adâlet mülkün temelidir¸ adâletin olmadığı yerde zulüm hâkimdir¸ Allah ve O'nun koyduğu bütün… Devamını oku

SELÎM VE MÜNÎB BİR KALBE SAHİP OLMAK

Somuncu Baba

“Günümüz insanı karnını doyurdu ama gönlü ve gözü tok olmadı. Zaten sıkıntı veren¸ dünyayı zindana çeviren de “Karnı tok¸ sırtı… Devamını oku

TASAVVUFTA RENKLERİN DİLİ

Somuncu Baba

Tasavvufta renkler genelde birtakım hâlleri¸ makamları ve seyr ü sülûk esnâsındaki merhaleleri simgelemektedir. Hangi rengin hangi anlama geldiği sûfîden sûfîye¸… Devamını oku

TASAVVUFTA RİYÂZET UYGULAMASI

Somuncu Baba

"Tasavvuf tecrübî¸ uygulamaya dayalı ve denetimi gerektiren bir disiplindir. Riyâzetten gâye kuru kuruya birtakım katı ve sert uygulamaların gerçekleşmesi değildir…. Devamını oku

SAVURGANLIK HASTALIĞI

Somuncu Baba

"Savurganlık kişiyi düşüncesiz konuma sürükler. Bu yüzden çok geçmeden yoksulluk onların kapılarını çalar. Dolayısıyla savurganlık¸ insanı hem başkalarına muhtaç eder… Devamını oku

ALLAH'A GÜVEN DUYGUSUNUN ZİRVESİ: TEVEKKÜL MAKÂMI

Somuncu Baba

Gerçek tevekkül¸ Allah'ın bizler hakkındaki takdîrine rızâ göstermektir. Buna göre tevekkülün başlangıcı¸ her mü'minin sıfatı; ortası teslîm¸ sonu ise tefvîz/işi… Devamını oku