Sayfa:3

HULÛSİ EFENDİ (K.S.)'NİN ÖNGÖRDÜĞÜ HOŞGÖRÜ İKLİMİ

Somuncu Baba

"Müslümanların kardeşliğine ve kardeşlik hukukuna sık sık vurgu yapan Hulûsi Efendi (k.s.) kardeşler arası ilişkilerde asıl olanın rahmet¸ hoşgörü¸ iyi… Devamını oku

TASARRUFU ŞİÂR EDİNMEK

Somuncu Baba

"Ne israf¸ ne cimrilik… Her şeye değerince yer vererek hayatta¸ dengeyi korumalı. Ne beğendiği şeyde ifrat etmeli insan¸ ne de… Devamını oku

PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.V) ÖRNEKLİĞİNDE BİRLİKTE YAŞAMA TECRÜBESİ

Somuncu Baba

“Peygamber Efendimiz¸ her zamanı ve her mekânı davet için kullanır¸ ama davete en uygun olanı seçerdi. Ama onun mesâi anlayışı… Devamını oku

KADERE İMAN HER TÜRLÜ KEDER VE HÜZNÜ GİDERİR

Somuncu Baba

"Kadere iman hayır ve şerri Allah'tan bilmektir. Yoksa kulun robotlaşması değildir. Kadere iman kulun tercihini yok saymak değildir. Kadere iman… Devamını oku

VARLIKLAR HİYERARŞİSİNDE İNSANIN YERİ

Somuncu Baba

" İnsanın çok üstün özelliklerinden biri de terakkî eden bir varlık olmasıdır. Terakkîsini ise¸ kendisine bahşedilmiş yetenekler ve ilimle elde… Devamını oku

GÜNÜMÜZ MÜSLÜMANLARININ İSLÂM'I TEMSİL SORUNU

Somuncu Baba

" Din¸ insanın kendi hayat düzenini¸ geleceğe ilişkin beklenti tasarılarını¸ başkalarıyla olan ilişkilerini¸ kısacası insanın bütün davranışlarını etkileme gücüne sahiptir…. Devamını oku

MEVLÂNÂ'NIN ÖĞRETİLERİNDE KULLUK BİLİNCİ

Somuncu Baba

"İbadetlerin ruha zevk vermesini önemseyen Mevlân⸠şekle indirgenen¸ özden yoksun¸ samimiyetten uzak¸ merâsimden ibaret ibadetlerin anlamsızlığına dikkat çeker." Gerek hayat… Devamını oku

HAKİKAT YOLUNA BENDE OLAN AKLIN SAFİYETİ

Somuncu Baba

Akıl¸ varlığın hakikatini idrak eden¸ maddî olmayan¸ fakat maddeye tesir eden basit bir cevher¸ maddeden şekilleri soyutlayarak kavram haline getiren… Devamını oku

İSLÂM'I DOĞRU ANLAMAK

Somuncu Baba

İslâm¸ Allah'ın koyduğu yasaları¸ bu yasaların muhtevâsını¸ inancın aslını¸ onun pratik hayata yansımasını ve insanın ibadet ettiği mabudumuz olan Allah'a… Devamını oku

PEYGAMBER EFENDİMİZİN ADALET ANLAYIŞI

Somuncu Baba

Rasûl-i Ekrem Efendimiz Cenâb-ı Hakk'ın terbiyesinde yetiştiği için peygamber olmadan önce de özü ve sözü doğru bir insandı. İslâmiyet'in ilk… Devamını oku