Sayfa:15

AZİZ MAHMUD HÜDÂYÎ’NİN (k.s.) SÛFÎ ŞAHSİYETİ

197-somuncubaba-hudayi_sufi

Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE Aziz Mahmûd-ı Hüdâyî, XVI. asrın ikinci yarısıyla XVII. asrın başlarında yaşamıştır. İlk dönem kaynaklarında “Üsküdarî Seyyid… Devamını oku

ASHÂB-I KİRÂMIN PEYGAMBER EFENDİMİZ’E OLAN MUHABBETİ

198-somuncubaba-ashabin_sevgisi

Ashâb-ı kirâmın nezdinde Peygamber Efendimiz saygın ve hürmete şâyân bir konuma sahipti. Peygamber Efendimiz’in mânevî otoritesi ashâb-ı kirâmın gözünü ve… Devamını oku

SAHÂBENİN İSLÂM’A DAVET RÛHU

somuncubaba-199-8sahabe_davet

Peygamber Efendimiz’in sohbetleriyle yetişen ashâb-ı kirâm sözleriyle, davranışlarıyla ve idealleriyle Peygamber Efendimiz’e benzemeye çalışmışlardır. Peygamber Efendimiz onlara inanma rûhunu aşılamış,… Devamını oku

OSMAN HULÛSİ EFENDİ’NİN (K .S.) TASAVVUF ANLAYIŞINDA “MÜRŞİD-İ KÂMİL”

somuncubaba-200-10mursidi_kamil

Darendeli Osman Hulûsi Efendi (k.s.), tasavvufu kâl ilmi değil hâl ilmi olarak kabul eder. Tasavvuf aşk yolu, dert otağı, vicdanın… Devamını oku

OSMANLI DEVLETİ’NİN KURULUŞ SÜRECİNDE TASAVVUFUN ETKİ SAHASI

somuncubaba-201-07osmanli_tasavvuf

Osmanlı toplumunun her kademesinde tasavvufun tesir halkasına her dönemde rastlandığı görülmektedir. Bürokratlar, aydınlar, askerler, esnaf, çiftçi, köylü ve şehirli her… Devamını oku

AKŞEMSEDDİN’İN FÂTİH SULTAN MEHMED’E KAZANDIRDIĞI MEDENİYET VE CEMİYET TASAVVURU

AKŞEMSEDDİN’İN FÂTİH SULTAN MEHMED’E KAZANDIRDIĞI MEDENİYET VE CEMİYET TASAVVURU

İnsan bedeni toprak minarellerinin, anâsır-ı erbaanın uyumlu dokusuyla sağlıklı ve kıvamlı olmaktadır. İnsan bedenini meydana getiren unsurlar arasındaki âhenk beden… Devamını oku

BEŞİKTAŞLI YAHYÂ EFENDİ (K.S.)

BEŞİKTAŞLI YAHYÂ EFENDİ (K.S.)

900/1495 yılında Trabzon’da doğan Beşiktaşlı Yahyâ Efendi, müderrislik hizmetinden dolayı Molla Şeyhzade olarak da tanınmaktadır. Şâmî Ömer Efendi ile Afîfe… Devamını oku

AŞÛRE GÜNÜNÜN ANLAM BOYUTU

AŞÛRE GÜNÜNÜN ANLAM BOYUTU

Aşûre Gününde Gerçekleştiği Rivayet Edilen Olaylar Aşûre gününün kutsiyeti önceki ümmetlerin inanç dünyasında da yer almaktadır. Tarihî kaynaklarda gerçekleştiği rivâyet… Devamını oku

DERVİŞLERİN TEBERRÜK ÂDETİ

DERVİŞLERİN TEBERRÜK ÂDETİ

Teberrük; bereketlenmek demektir. Mübârek yer, kişi veya eşyâdan mânevî bir etki elde etmeye, bereket ve uğur bulmaya çalışmaktır.1 Sûfî gelenekte… Devamını oku

SULTAN II. ABDÜLHAMİD’İN İRTİBAT İÇİNDE OLDUĞU ÜÇ TARÎKAT ŞEYHİ

SULTAN II. ABDÜLHAMİD’İN İRTİBAT İÇİNDE OLDUĞU ÜÇ TARÎKAT ŞEYHİ

İntizamlı ve itinâlı bir günlük hayata sahip olduğu söylenen Sultan II. Abdülhamid’in mütemâdiyen erkenden kalkıp gusül abdesti aldığı, sabah namazını… Devamını oku