Sayfa:10

AKŞEMSEDDİN'İN BÜYÜK BULUŞU: MİKROP

Somuncu Baba

“Akşemseddin¸ Avrupa'da mikroptan ciddi anlamda ilk kez bahseden İtalyan Doktor Giroloma Fracastoro'dan 100 yıl önce; mikroskop gibi modern bilimin alet… Devamını oku

Peygamber Ordusu ve Mercidabık Zaferi

195-somuncubaba-cocuk-mercidabik

Yavuz Sultan Selim, Haziran 1516’da ordusuna, Mısır seferi için hareket emri verdi. Ordu, Gebze yakınlarında mola verdi. Burası bağlık-bahçelik bir… Devamını oku

OSMANLI’SIZ YÜZYILDA BARIŞA HASRET TOPRAKLAR

195-somuncubaba-osmanlisiz

Osmanlı, tesis ettiği devlet ve medeniyetle, kanatları altındaki milletler-dinler topluluğuna yüzyıllarca insanlık, adalet ve hoşgörüyle hükmetti. ‘Medeniyetin Efendisi’ olarak dünyaya… Devamını oku

OSMANLI İLİMDE GERİLEDİ Mİ?

196-somuncubaba-osmanli_ilim

Osmanlı’nın, askerî, ilmî ve teknolojik gelişiminin durması ve gerilemesinde, Batı’daki gelişmeleri takip etmekte gevşek davranmasının tesirli olduğu kısmen doğru olmakla… Devamını oku

Mısır Yolunda İlk Zafer

196-somuncubaba-cocuk-misir_yolunda

Memluk Ordusu 70-80 bin, Osmanlı Ordusu ise 40 bin civarındaydı. Yavuz, her savaştan önce olduğu gibi hocaların, ordunun önünde zafer… Devamını oku

OSMANLI’DA İLK UÇUŞ DENEMELERİ

197-somuncubaba-osmanlida_ucus

Osmanlı Devleti’nin, daha IV. Murad döneminden başlayarak, özellikle Lale Devri’nde kendini yenilemeye; Batı’daki ilmî, teknolojik ve kültürel gelişmelere paralel olarak… Devamını oku

OSMANLI’NIN AVRUPA’YA GÖNDERDİĞİ TALEBELER

Osmanlı’nın Batılılaş(tırıl)masında, Avrupaî tahsil görmeleri için Batı’ya talebe gönderme uygulamasının da belli ölçüde hissesinin bulunduğu inkâr edilemez. Avrupa’dan uzman subay,… Devamını oku

CİHAN SULTANLIĞINA HAZIRLIK: OSMANLI’DA ŞEHZÂDE EĞİTİMİ

Yüzyıllarca dünyayı yöneten ve tarihe yön veren Osmanlı padişahları, daha çocukluk döneminden başlayarak sıkı ve kaliteli bir talim-terbiye sürecinden geçirilmişlerdir…. Devamını oku

OSMANLI’DA MEMUR VE ÖĞRETMENLERE “TİCARET YASAĞI”

Eğitim ordusunun fedakâr ve cefakâr neferlerinden olan öğretmenlerin, tüm mesai, enerji ve birikimlerini eğitim-öğretime hasretmeleri gerekirken; maaşlarının yetersizliği, geçim sıkıntısı… Devamını oku

HAÇLILARIN KORKUSU VE BÜYÜK BOZGUN

Haçlı Donanması’nda bir tuhaflık vardı. Andrea Doria, güçlü donanmasına rağmen savaşmaktan korkuyordu. Sayıca az olan Osmanlı Donanması’nın, kendinden önce saldırıya… Devamını oku