KAHRAMANLIK TARİHİMİZİN ALTIN SAYFASI KANİJE

194-somuncubaba-kanije

Bugün Macaristan’da bulunan Kanije Kalesi önünde, 1601 yılında Osmanlı tarihinin altın sayfalarından biri yazıldı. Kale komutanı Tiryaki Hasan Paşa, tarih… Devamını oku

CİHAN SULTANLARI DÜNYAYA VEDA EDERKEN

Somuncu Baba

Fanilik vasfını taşıyan bütün varlıklar için “ölüm gerçeği” kaçınılmaz bir sondur. Hele de yeryüzünün halifesi ve mahlûkatın en şereflisi olan… Devamını oku

OSMANLI TOPLUMU VE RAMAZAN MEDENİYETİ

Somuncu Baba

Mübarek Ramazan ayında¸ fert ve cemiyet planında bir arınma¸ saflaşma ve yeniden dirilmenin yaşandığı; manevî¸ ahlakî ve insanî fazilet ve… Devamını oku

KOLOMB'UN REHBERİ MÜSLÜMAN DENİZCİLER

Somuncu Baba

"Kolomb'un¸ Rodrigo ve üç Osmanlı denizcisi dışında¸ İspanya'daki savaşlar sırasında esir düşen Osmanlı tayfalarının kılavuzluk ve yardımından da büyük ölçüde… Devamını oku

ORTAÇAĞ'IN MÜSLÜMAN COĞRAFYACISI İDRİSÎ VE DÜNYA HARİTASI

Somuncu Baba

"İdrisî'nin haritaları üç asır boyunca Avrupa'da büyük bir boşluğu doldurmuş; denizcilerin¸ coğrafyacı ve haritacıların en fazla müracaat ettiği haritalardan olmuştur."… Devamını oku

OSMANLI'DA MÜNAZARA GELENEĞİ

Somuncu Baba

"Münazaralar¸ eski veya yeni bir bahisle/tartışmayla ilgili olabildiği gibi¸ eski ya da mevcut eserler üzerinden de yapılabiliyordu. Bu bahisler veya… Devamını oku

OSMANLI'DA İNFAK KÜLTÜRÜNÜN ZARİF ABİDELERİ: SADAKA TAŞLARI

Somuncu Baba

"Sadaka taşları¸ günümüzde fonksiyonunu kaybetmekle birlikte tarihî camilerde ayakta kalan az sayıdaki örnekleriyle¸ Osmanlı kültürünün ve Osmanlı toplumunun ruh ve… Devamını oku

OSMANLI'DA BORÇLUYU KURTARMADA EMSALSİZ İNCELİK: ZİMEM DEFTERLERİ

Somuncu Baba

"Veren el¸ alan elden üstündür!' düsturuyla hareket eden gönlü¸ imanı ve kesesi zengin asil ruhlu¸ cömert insanlar¸ darda kalmış kimselerin… Devamını oku

OSMANLI'NIN İLK BİLİMSEL COĞRAFYA KİTABI CİHANNÜMÂ VE KÂTİP ÇELEBİ

Somuncu Baba

"Ortaya koyduğu bütün eserler¸ Kâtip Çelebi'yi evrenselleştirmiştir. Eserleri günümüzde¸ birçok ülkedeki bilim adamları¸ araştırmacılar¸ tarihçiler ve coğrafyacılar tarafından kaynak eser… Devamını oku

PİRİ REİS'İN MUCİZE HARİTASI VE AMERİKA

Somuncu Baba

“Haritayı inceleyen Harita Albayı Sabri Tümer¸ haritada geçen Ekvator Çizgisi'nin bugünkü ile aynı konumda olduğunu¸ okyanustaki adaların doğru konumda gösterildiğini… Devamını oku