Sayfa:2

EMİR SULTAN HAZRETLERİ

Somuncu Baba

Tarihimizde İslâm’ın yayılmasına¸ sultanların yetişmesine¸ tarihin akışının değiştirilmesine ve asırlarca insanlara rûhaniyetleriyle yön verdiğine inanılan büyük insanlar ve velîler vardır…. Devamını oku

EBUSUUD EFENDİ

Somuncu Baba

Osmanlı şeyhülislâmı¸ fıkıh ve tefsir bilgini olan Ebussuud Efendi 30 Aralık 1491 yılında İskilip’te dünyaya gelmiştir. Asıl adı Mehmet Ebussud… Devamını oku

İMAM BUHARÎ (K.S.) (194–256/810–869)

Somuncu Baba

Asıl ismi Ebu Abdullah Muhammed b. İsmail olan Buharî¸ isminden de anlaşılacağı gibi¸ İslâm ilimlerinin¸ özellikle hadis ve tasavvufun beşik… Devamını oku

EBÛ TÜRÂB-I NAHŞEBÎ

Somuncu Baba

Horasan bölgesinin büyük velilerinden olan Ebû Türâb dokuzuncu yüzyılda yaşamıştır. İsmi¸ Asker bin Hüseyin’dir. Ebû Türâb künyesiyle ve Nahşebî nisbesiyle… Devamını oku

RABİATÜ'L ADEVİYYE

Somuncu Baba

Künyesi ‘Ümmü’l Hayr’¸ babasının adı İsmail’dir. Tabiin büyüklerinden olan bu yüce kadının doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Hicri 100 ile… Devamını oku

AĞABEY'E VEFA

Somuncu Baba

Geçen yıl Hakk’a yürüyen örnek insan Ahmet Şemsettin Ateş’in hâtırasına Nasihat Yayınları’ndan yeni bir kitap neşredildi: “Şemsnâme/Şeyhzâdeoğlu Ahmet Şemsettin Ateş”…. Devamını oku

HASAN-I BASRÎ (K.S.)

Somuncu Baba

Tâbiînin ve bu devirdeki evliyânın en büyüklerinden olan Hasan-ı Basrî hazretlerinin künyesi Ebû Muhammed ve Ebû Said’dir. Aslen Basralı olduğu… Devamını oku

AHMED-İ BEDEVÎ (K.S)

Somuncu Baba

Evliyanın büyüklerinden olan Ahmed-i Bedevî’nin babasının adı Ali’dir. Nesebi Peygamber Efendimize ulaşır. Evliyanın büyüklerinden olan Ahmed-i Bedevî’nin babasının adı Ali’dir…. Devamını oku

FUDAYL BİN İYÂD

Somuncu Baba

Evliyanın büyüklerinden olan Fudayl bin İyâd'ın künyesi Ebû Ali'dir. 726 (H.107) senesi Horasan'ın Ebîverd kasabasında doğdu. 803 (H.187) senesi Mekke-i… Devamını oku

MA'RUF-I KERHÎ

Somuncu Baba

Ma'ruf bin Firûz Bağdât'ın Kerh beldesinden olduğu için Kerhî denilmiş ve Ma’ruf-ı Kerhî diye tanınmıştır. Ma'ruf bin Firûz Bağdât'ın Kerh… Devamını oku