GÜNAHLARDAN SAKINMAK

Somuncu Baba

“Eğer yasaklandığınız büyük günahlardan kaçınırsanız¸ sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi şerefli bir yere koyarız” (Nisa-31) “Eğer yasaklandığınız büyük günahlardan… Devamını oku

ELVEDA RAHMET AYI

Somuncu Baba

“Şüphesiz ki Allah insanlara zulmetmez¸ fakat insanlar kendi nefislerine zulmederler.” (Yunus 44) “Bu rahmet ayında bağışlanmayan ne zaman bağışlanır? Bin… Devamını oku

RAHMETE AÇILAN KAPI: ÜÇ AYLAR

Somuncu Baba

“Receb Allah Teâlâ'nın ayıdır. Günahları bağışlar¸ Receb kelimesinin “R” harfi¸ Allah Tealâ Hazretleri'nin rahmetine; “Cim” harfi¸ Allah Teâlâ Hazretleri'nin cömertliğine;… Devamını oku

AMELLERİN İÇİNDE EN MAKBULÜ: ALLAH İÇİN SEVMEK

Somuncu Baba

Allah'u Teala insanı ahseni takvim olarak yaratmış¸ İslam'ı din¸ Hz. Muhammed (sav.)'i peygamber olarak kabul eden müminleri birbirine dost ve… Devamını oku

TİCARET ÂDÂBI

Somuncu Baba

İnsanların en hayırlısı insanlara en yararlı olandır. Ticaret erbabı da¸ toplumumuzun insanlara en çok faydası dokunan bir kesimidir. İnsanların en… Devamını oku

İMAM-I GAZALİ'DEN ÖĞÜTLER

Somuncu Baba

"Ey Oğul! Allah'tan nasıl korkulması gerekiyorsa öyle kork. Ona kulluk görevini gereği gibi yap. Haram kıldığı şeylerden mümkün olduğu nispette… Devamını oku

SÜLEYMAN ÇELEBİ

Somuncu Baba

Türkçe “Mevlid” kasidesinin yazarı olan Süleyman Çelebi Bursa'da doğdu. Kaynaklarda doğum tarihine dair bir kayda rastlanmamakla birlikte¸ Süleyman Çelebi'nin Mevlid'i… Devamını oku

ZENBİLLİ ALİ EFENDİ

Somuncu Baba

Zenbilli Ali Efendi¸ ilim tahsiline memleketinde başlayıp¸ Alâeddîn Ali bin Hamza Karamânî’den ders aldı. Bu ilk tahsilinden sonra İstanbul’a gitti…. Devamını oku

ŞEHZADE MEHMET'İN HOCASI MOLLA GÜRANÎ

Somuncu Baba

Dördüncü Osmanlı şeyhülislâmı¸ Osmanlı âlimlerinden ve büyük velilerden olan Molla Güranî'nin asıl ismi¸ Ahmed bin İsmâil bin Osman Güranî'dir. 1410… Devamını oku

MOLLA FENÂRÎ

Osmanlı Devletinin ilk şeyhülislâmı ve büyük velîlerden olan Molla Fenârî’nin asıl ismi Muhammed olup¸ babasınınki Hamza’dır. Nisbeleri Rûmî ve Fenâr Devamını oku